Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 23

De goda nyheterna sprids

De goda nyheterna sprids

Paulus gör missionsresor både på land och till sjöss.

SEDAN Paulus hade blivit omvänd förkunnade han ivrigt de goda nyheterna om Guds kungarike. En gång var han en motståndare, men nu fick han själv möta bittert motstånd. Paulus var en outtröttlig apostel, och han gjorde flera långa missionsresor för att sprida de goda nyheterna om det rike som ska genomföra Guds ursprungliga avsikt med mänskligheten.

Under sin första missionsresa kom Paulus till Lystra, och där botade han en man som hade varit handikappad från födseln. Folkskarorna började ropa att Paulus och hans reskamrat Barnabas var gudar. Paulus och Barnabas kunde nätt och jämnt hindra folkskarorna att offra åt dem. Efter det övertalade fiender till Paulus samma folkskaror att stena honom. De lämnade honom när de trodde att han var död. Men Paulus överlevde angreppet och återvände med tiden till Lystra för att stärka och uppmuntra lärjungarna.

Vissa kristna judar menade att icke-judiska kristna var tvungna att hålla delar av Moses lag. Paulus reste till apostlarna och de äldste i Jerusalem och lade fram den här frågan för dem. Sedan de noga hade övervägt Skrifterna under ledning av Guds heliga ande skrev de till församlingarna och uppmanade dem att avhålla sig från otukt, från avgudadyrkan, från att äta blod och från att äta kött där blodet inte hade fått rinna av. Sådana befallningar var ”nödvändiga”, men de behövde inte följa Moses lag för att hålla dem. (Apostlagärningarna 15:28, 29)

Under sin andra missionsresa besökte Paulus Berea, som ligger i våra dagars Grekland. Judar som bodde där tog villigt emot Guds ord och forskade dagligen i Skrifterna för att försäkra sig om att det Paulus lärde ut verkligen stämde. Återigen tvingade motstånd honom att resa vidare, den här gången till Athen. Inför en grupp lärda athenare höll Paulus ett kraftfullt tal som är ett bra exempel på hur man visar takt och ton och använder god undervisningsteknik.

Efter en tredje missionsresa begav sig Paulus till Jerusalem. När han besökte templet satte några judar i gång ett upplopp och ville döda honom. Romerska soldater ingrep och förhörde Paulus. Som romersk medborgare kunde han längre fram försvara sig inför den romerske ståthållaren Felix. Judarna kunde inte lägga fram några bevis för det de beskyllde Paulus för. För att förhindra att Festus, en annan romersk ståthållare, skulle utlämna honom åt judarna sade Paulus: ”Jag vädjar till kejsaren!” Festus svarade: ”Till kejsaren skall du fara.” (Apostlagärningarna 25:11, 12)

Paulus fördes sedan med båt till Italien för att ställas inför rätta. Ett skeppsbrott under resan tvingade honom att övervintra på ön Malta. När han till slut kom fram till Rom bodde han i en hyrd bostad i två år. Trots att han alltid hade en soldat som bevakade honom fortsatte han ivrigt att predika om Guds rike för alla som besökte honom.

Baserat på Apostlagärningarna 11:22–28:31.