Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 6

Job är trogen mot Gud

Job är trogen mot Gud

Satan ifrågasätter varför Job är trogen mot Gud, men Job fortsätter att tjäna Gud.

SKULLE en människa vara trogen mot Gud även om hon prövades till det yttersta och det inte verkade ge några materiella fördelar? Den frågan väcktes och besvarades i samband med det som hände Job.

Medan israeliterna fortfarande var bosatta i Egypten levde Job, en släkting till Abraham, på en plats i det som nu är Arabien. Vid den här tiden samlades änglarna inför Gud i himlen, och Guds motståndare, Satan, var med bland dem. Jehova uttryckte sitt förtroende för sin lojale tjänare Job. Han sade faktiskt att det inte fanns någon människa som var lika trogen mot honom som Job. Men Satan påstod att det enda skälet till att Job tjänade Gud var att Gud belönade och beskyddade honom. Satan hävdade att Job skulle överge Gud om han förlorade allt.

Gud gav Satan tillåtelse att ta ifrån Job hans rikedom, hans barn och hans hälsa. Job kände inte till Satans roll i det hela, och han förstod inte hur Gud kunde tillåta att han fick gå igenom alla de här svårigheterna. Men trots det övergav han aldrig Gud.

Tre falska vänner sökte upp Job. Deras framställningar fyller många av sidorna i Jobs bibelbok. De försökte få Job att tro att Gud straffade honom för hemliga synder som han begått. De hävdade till och med att Gud inte bryr sig om eller litar på sina tjänare. Men Job avvisade deras felaktiga resonemang. Han var helt inriktad på att vara trogen mot Gud ända in i döden.

Men Job gjorde misstaget att tänka för mycket på att rättfärdiga sig själv. En yngre man, Elihu, som hade lyssnat på hela debatten, hade något att säga. Elihu tillrättavisade Job för att han inte insåg hur mycket viktigare det är att försvara Jehovas ställning som universums härskare än att försvara en människa. Elihu gav dessutom Jobs falska vänner skarp tillrättavisning.

Sedan talade Jehova Gud till Job och hjälpte honom att rätta till sitt tänkesätt. Jehova hänvisade till den fantastiska skapelsen och gav Job en lektion i människans litenhet jämfört med Guds storhet. Job lyssnade ödmjukt och tog till sig Guds förmaningar. Och Jehova, som är ”mycket ömsint och barmhärtig”, såg till att Job blev frisk igen, gav honom dubbelt så stora tillgångar som tidigare och välsignade honom med tio barn. (Jakob 5:11) Job var trogen mot Jehova trots svåra motgångar i livet. Han gav ett tydligt svar på Satans påstående att människor skulle överge Gud om de utsattes för prövningar.

Baserat på Jobs bok.

Ta reda på mer

Närma dig Jehova

”Finns det orättvisa hos Gud?”

Om Jehova hatar orättvisa, varför är då världen full av den?