Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 18

Jesus utför underverk

Jesus utför underverk

Jesus gör underverk för att visa hur han kommer att använda sin makt som kung.

GUD gav Jesus makt att göra sådant som var omöjligt för andra människor. Jesus utförde en stor mängd underverk, ofta inför många ögonvittnen. De här underverken visade att Jesus har makt över problem och hinder som ingen ofullkomlig människa någonsin har lyckats övervinna. Här är några exempel:

Svält. Vid två tillfällen mättade Jesus tusentals hungriga människor med bara några få bröd och fiskar. I båda fallen såg han till att det fanns gott om mat till alla. När Jesus utförde sitt första underverk förvandlade han vatten till vin.

Sjukdom. Jesus botade ”alla slags sjukdomar och alla slags krämpor”. (Matteus 4:23) Han botade blinda, döva, spetälska och epileptiker. Det fanns helt enkelt ingen sjukdom eller något handikapp som han inte kunde bota.

Svåra väderförhållanden. När Jesus och hans lärjungar seglade över Galileiska sjön bröt det ut en våldsam storm. Lärjungarna blev rädda, men Jesus tittade helt enkelt på stormen och sade: ”Tig! Var tyst!” Och det blev alldeles vindstilla. (Markus 4:37–39) Vid det tillfälle när Jesus gick på vattnet hade det också blåst upp till storm. (Matteus 14:24–33)

Onda andar. Onda andar är mycket starkare än människor, och de är bittra fiender till Gud. Många människor har inte lyckats ta sig ur deras grepp. Men Jesus beordrade gång på gång onda andar att lämna människor, och andarna förlorade makten över sina offer. Jesus var inte rädd för onda andar. I stället var de rädda för honom, eftersom de visste vilken auktoritet han hade.

Död. Döden beskrivs passande i Bibeln som ”den siste fienden”, och döden är en fiende som ingen människa kan besegra. (1 Korinthierna 15:26) Men Jesus kunde uppväcka människor från döden. En änka fick sin son tillbaka, och en flicka som dött kunde återförenas med sina föräldrar. Ett mycket speciellt tillfälle var när Jesus uppväckte sin nära vän Lasarus inför ögonen på en stor skara sörjande människor. Lasarus hade varit död i nästan fyra dagar. Inte ens mycket hätska fiender till Jesus förnekade att han hade utfört det här underverket. (Johannes 11:38–48; 12:9–11)

Varför utförde Jesus alla de här underverken? Så småningom dog ju alla de här människorna ändå. Ja, men Jesu underverk hade stor betydelse. De bevisade att alla de spännande profetiorna om Guds regering med Messias som kung är grundade på fakta. Det finns ingen anledning att tvivla på att Guds utvalde kung kan besegra svält, sjukdomar, svåra väderförhållanden, onda andar och till och med själva döden. Han har redan bevisat att Gud har gett honom all makt att göra det.

Baserat på Matteus; Markus; Lukas och Johannes.