Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 21

Jesus lever!

Jesus lever!

Jesus visar sig för sina efterföljare. Han undervisar och uppmuntrar dem.

PÅ DEN tredje dagen efter Jesu död upptäckte några kvinnor bland Jesu efterföljare att stenen framför graven hade vältrats bort. Graven var tom!

Två änglar visade sig. ”Ni söker Jesus, nasarén”, sade en av dem och förklarade sedan: ”Han har blivit uppväckt.” (Markus 16:6) Kvinnorna skyndade sig genast i väg för att berätta det för apostlarna. På vägen mötte de Jesus. Han sade: ”Var inte rädda! Gå, underrätta mina bröder, så att de kan gå bort till Galileen; och där skall de få se mig.” (Matteus 28:10)

Senare samma dag var två lärjungar på väg från Jerusalem till byn Emmaus. En främling slog följe med dem och undrade vad de pratade om. Den här mannen var Jesus själv, men han hade ett utseende som gjorde att de först inte kände igen honom. Mycket sorgsna svarade de att de hade gått och pratat om Jesus. Mannen började förklara vad alla Skrifterna hade sagt om Messias. Ja, Jesus hade verkligen uppfyllt alla profetior som gällde Messias, in i minsta detalj! * Lärjungarna insåg till sist att mannen de talade med var Jesus som hade fått liv igen som en andevarelse. Därefter lämnade han dem.

De två lärjungarna återvände omedelbart till Jerusalem, där de sökte upp apostlarna som hade samlats bakom låsta dörrar. Just när de berättade om sina upplevelser visade sig Jesus för dem. Hans förundrade lärjungar hade svårt att tro sina ögon. ”Varför stiger tvivel upp i era hjärtan?” frågade Jesus. Han påminde dem: ”Så står det skrivet, att Messias skulle lida och uppstå från de döda på tredje dagen.” (Lukas 24:38, 46)

Under 40 dagar efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar flera gånger. Vid ett tillfälle fick mer än 500 människor se honom. Det var förmodligen vid det tillfället som han gav dem ett mycket viktigt uppdrag: ”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna, ... och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matteus 28:19, 20)

När han träffade sina elva trogna apostlar för sista gången lovade han dem: ”Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vara vittnen om mig ... till jordens mest avlägsna del.” (Apostlagärningarna 1:8) Sedan lyftes Jesus upp mot himlen, och ett moln gjorde att lärjungarna inte kunde se hans himmelsfärd.

Baserat på Matteus, kapitel 28; Markus, kapitel 16; Lukas, kapitel 24; Johannes, kapitlen 20 och 21, och 1 Korinthierna 15:5, 6.

^ § 6 Exempel på profetior om Messias som Jesus uppfyllde behandlas i avsnitt 14, avsnitt 15 och avsnitt 16 i den här broschyren och i tillägget ”Jesus Kristus – den utlovade Messias” i boken Vad lär Bibeln?