Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 19

Jesus profeterar om framtiden

Jesus profeterar om framtiden

Jesus tar upp förhållanden i världen som kommer att visa att han har börjat härska som kung och att slutet för den här världsordningen närmar sig.

JESUS och fyra av hans apostlar satt på Olivberget, med en fantastisk utsikt över Jerusalem och templet. Apostlarna passade på att fråga Jesus vad han egentligen menade med några av sina uttalanden. Jesus hade just sagt att templet i Jerusalem skulle förstöras. Och vid ett tidigare tillfälle hade han talat med dem om ”avslutningen på tingens ordning”. (Matteus 13:40, 49) Nu frågade apostlarna: ”Vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matteus 24:3)

När Jesus svarade berättade han vilka händelser som skulle inträffa innan Jerusalem förstördes. Men hans svar syftade också på sådant som skulle hända längre in i framtiden. Hans profetia skulle få en mycket större uppfyllelse, i världsvid skala. Jesu profetia gällde en serie händelser och världsförhållanden som tillsammans skulle utgöra ett ”tecken”. Med hjälp av det här tecknet skulle människor kunna förstå att Jesu ”närvaro” som kung i himlen hade börjat. Med andra ord: tecknet skulle visa att Jehova hade gjort Jesus till kung i det utlovade messianska riket. Genom det här riket skulle ondskan snart tas bort, och bestående fred skulle införas på jorden. Det som Jesus förutsade skulle markera att slutet närmade sig för den här gamla världsordningen med alla de religiösa, politiska och sociala system som existerar nu. En ny era för mänskligheten skulle snart börja.

Jesus förklarade vad som skulle hända på jorden under hans närvaro som kung i himlen. Jesus sade att det skulle vara krig, livsmedelsbrist, stora jordbävningar och svåra sjukdomar. Laglösheten skulle öka. Samtidigt skulle de som verkligen följde Jesus predika de goda nyheterna om Guds kungarike över hela jorden. Allt skulle kulminera i ”en stor vedermöda” som saknade motstycke i historien. (Matteus 24:21)

Hur skulle Jesu lärjungar veta att ”vedermödan” var nära? Han berättade en liknelse om fikonträdet. (Matteus 24:32) När man börjar se löven spricka fram förstår man att sommaren är nära. De händelser som Jesus hade profeterat om skulle inträffa under en och samma period, och när den perioden kom skulle man ha ett säkert tecken på att slutet var nära. Jesus sade att ingen utom Gud kände till den exakta dagen och timmen för den stora vedermödan. Därför uppmanade Jesus sina lärjungar: ”Håll er vakna, för ni vet inte när det är den fastställda tiden.” (Markus 13:33)

Baserat på Matteus, kapitlen 24 och 25; Markus, kapitel 13, och Lukas, kapitel 21.

^ § 14 Fler upplysningar om Jesu profetia finns i kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.

Ta reda på mer

Vad lär Bibeln?

Lever vi i ”de sista dagarna”?

Ta reda på vilka handlingar och attityder runt omkring oss som bevisar att vi nu lever i de sista dagar som Bibeln förutsagt.

VAKNA!

De sista dagarna – tillförlitliga profetior i Bibeln

Har situationen i världen i dag någon särskild innebörd? Granska sju profetior som visar att vi lever i en unik tid.