Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 17

Jesus undervisar om Guds rike

Jesus undervisar om Guds rike

Jesus undervisar sina lärjungar om många olika saker, men inriktar sig på ett särskilt tema: Guds rike.

VILKET uppdrag hade Jesus här på jorden? Han själv svarade: ”Jag [måste] förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det är för detta jag har sänts ut.” (Lukas 4:43) Här är fyra exempel på vad Jesus lärde om Guds rike, det genomgående temat för hans undervisning:

1. Jesus ska bli kung. Jesus sade uttryckligen att han var den förutsagde Messias. (Johannes 4:25, 26) Han visade också att han var den kung som profeten Daniel fick se i en syn. Jesus sade till sina apostlar att han en dag skulle sitta på ”sin härliga tron” och att de också skulle sitta på troner och regera tillsammans med honom. (Matteus 19:28) Han kallade dem som skulle vara medregenter för sin ”lilla hjord”, men han påpekade också att han hade ”andra får” som inte ingick i den gruppen. (Lukas 12:32; Johannes 10:16)

2. Guds rike ska införa rättvisa. Jesus visade att det här kungariket ska utplåna den största orättvisan av alla genom att helga Guds namn, Jehova, och rentvå det från alla anklagelser som Satan har kommit med sedan upproret i Eden. (Matteus 6:9, 10) Jesus var opartisk och undervisade både män och kvinnor, rika och fattiga, utan åtskillnad. Trots att hans uppdrag i första hand var att undervisa judar, hjälpte han också samarier och andra icke-judar. Till skillnad från de religiösa ledarna på hans tid visade han inga tecken på fördomar eller partiskhet.

3. Guds rike ska inte vara en del av världen. Jesus levde under en mycket orolig tid. Hans hemland kontrollerades av en främmande makt. Men han drog sig undan när människor försökte engagera honom politiskt. (Johannes 6:14, 15) Han sade till en politiker: ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen.” (Johannes 18:36) Han sade även till sina efterföljare att de inte skulle vara ”någon del av världen”. (Johannes 15:19) Han tillät dem inte att använda vapen, inte ens för att försvara honom själv. (Matteus 26:51, 52)

Han gav sig ut på ”en färd från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Lukas 8:1)

4. Kristi styre ska vara grundat på kärlek. Jesus lovade att han skulle hjälpa människor och ge dem ny styrka. (Matteus 11:28–30) Han infriade det han lovade. Han gav dem kärleksfulla, praktiska råd om hur man kan hantera sin oro, förbättra relationer, undvika materialism och bli lycklig. (Matteus, kapitlen 5–7) Han var kärleksfull, och människor ur alla samhällsklasser tyckte om att vara tillsammans med honom. Till och med de mest nedtryckta i samhället drogs till honom, eftersom de visste att han skulle behandla dem vänligt och respektfullt. Vilken underbar kung och styresman Jesus kommer att bli!

Jesus undervisade också om Guds rike med hjälp av underverk. Varför gjorde han det? Vi ska se lite närmare på den frågan.

Baserat på Matteus; Markus; Lukas och Johannes.