Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 16

Messias kommer

Messias kommer

Jehova visar att Jesus från Nasaret är den efterlängtade Messias.

SKULLE Jehova hjälpa människor att förstå vem som var den utlovade Messias? Ja, på flera olika sätt. Tänk på vad som hände omkring fyra hundra år efter det att de hebreiska skrifterna hade fullbordats. I Nasaret, en stad i Galileen, fick en ung kvinna som hette Maria ett överraskande besök. Ängeln Gabriel visade sig för henne och berättade att hon skulle bli gravid genom Guds heliga ande och föda en son, trots att hon var jungfru. Hennes son skulle bli den efterlängtade kungen som skulle härska för evigt. Det här barnet skulle vara Guds egen Son, eftersom Gud skulle överföra hans liv från himlen till Marias moderliv.

Maria tog ödmjukt emot det här storslagna uppdraget. Maria var trolovad med Josef, en snickare. Josef gifte sig med henne sedan en ängel hade förklarat för honom varför Maria var gravid. Men hur var det då med profetian som sade att Messias skulle födas långt därifrån, i Betlehem, en stad som låg omkring 14 mil bort? (Mika 5:2)

En romersk kejsare befallde att det skulle göras en folkräkning. Alla var tvungna att registrera sig i sin hemstad. Det verkar som om både Josef och Maria hade sina rötter i Betlehem, och Josef tog med sig sin gravida hustru dit. (Lukas 2:3) Maria födde sitt barn i ett enkelt stall och lade det i en krubba. Gud sände änglar som visade sig för några herdar som var ute på fälten, och en ängel tillkännagav att barnet som just hade fötts var den utlovade Messias, Kristus.

Längre fram skulle även andra intyga att Jesus var Messias. Enligt profeten Jesaja skulle en viss man förbereda judarna på Messias viktiga arbete. (Jesaja 40:3) Den här mannen, Johannes döparen, var en förelöpare till Messias. När han fick se Jesus utropade han: ”Se, Guds Lamm som tar bort världens synd!” Några av Johannes döparens lärjungar började genast följa Jesus. En av dem sade: ”Vi har funnit Messias.” (Johannes 1:29, 36, 41)

Det fanns fler bevis. När Johannes döpte Jesus talade Gud själv från himlen. Genom helig ande utnämnde han Jesus till Messias och sade: ”Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt.” (Matteus 3:16, 17) Den utlovade Messias hade nu kommit.

När hände allt detta? Det hände år 29 v.t., just när perioden på 483 år som Daniel hade förutsagt var till ända. Det är ytterligare ett av många tydliga bevis för att Jesus verkligen var Messias. Men vilket budskap skulle Messias förkunna när han levde här på jorden?

Baserat på Matteus, kapitlen 1 till 3; Markus, kapitel 1; Lukas, kapitel 2, och Johannes, kapitel 1.