Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 22

Apostlarna predikar modigt

Apostlarna predikar modigt

De kristna ökar snabbt i antal trots förföljelse.

PÅ DEN judiska pingstdagen år 33, tio dagar efter att Jesus hade stigit upp till himlen, var omkring 120 lärjungar samlade i ett hus i Jerusalem. Plötsligt fylldes huset av ett ljud som lät som en stark vind. Lärjungarna började mirakulöst tala språk som de egentligen inte kunde. Vad var förklaringen till de här märkliga händelserna? Gud hade gett lärjungarna helig ande.

Utanför huset var det fullt av folk, eftersom det hade kommit besökare från många länder till högtiden. De blev häpna när de hörde Jesu lärjungar tala deras språk flytande. Petrus förklarade vad som hade hänt genom att hänvisa till profeten Joels förutsägelse om att Gud skulle ”utgjuta” sin ande över människor, som då skulle få mirakulösa förmågor. (Joel 2:28, 29) Det här mäktiga beviset på att Jesu lärjungar hade fått helig ande visade att en viktig förändring hade skett: Gud verkade nu genom den nybildade kristna församlingen, inte genom Israels nation. De som ville tjäna Gud på ett sätt som han godkände behövde nu följa Jesus Kristus.

Under tiden växte motståndet, och fiender kastade några av lärjungarna i fängelse. Men under natten öppnade Jehovas ängel fängelsets portar och uppmanade lärjungarna att fortsätta predika. Och det var precis vad de gjorde. Tidigt på morgonen gick de in i templet och började predika de goda nyheterna om Jesus. Deras religiösa motståndare blev rasande och befallde dem att sluta predika. Apostlarna svarade modigt: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:28, 29)

Förföljelsen trappades upp. Vissa judar anklagade lärjungen Stefanus för hädelse och stenade honom till döds. En ung man, Saul från Tarsos, bevittnade mordet och understödde det. Han gav sig sedan av till Damaskus för att gripa dem som följde Kristus. När han var på väg omgavs han plötsligt av ett ljussken från himlen, och en röst sade: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Förblindad av ljuset frågade Saul: ”Vem är du?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus.” (Apostlagärningarna 9:3–5)

Tre dagar senare skickade Jesus en lärjunge som hette Ananias till Saul för att ge honom synen tillbaka. Saul blev döpt och började modigt predika om Jesus. Saul blev känd som aposteln Paulus och var en mycket engagerad kristen.

Jesu lärjungar hade bara förkunnat de goda nyheterna om Guds rike för judar och samarier. Men nu visade sig en ängel för Cornelius, en romersk officer som var uppriktigt troende, och ängeln sade till honom att kalla till sig Petrus. När Petrus kom predikade han för Cornelius och hans hushåll. Medan Petrus talade fick de som lyssnade helig ande, och han sade att dessa troende icke-judar skulle döpas i Jesu namn. Vägen till evigt liv var nu öppen för människor från alla nationer. De första kristna skulle nu sprida de goda nyheterna över hela världen.

Baserat på Apostlagärningarna 1:1–11:21.