Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 AVSNITT 8

Israeliterna går in i Kanaan

Israeliterna går in i Kanaan

Under Josuas ledning intar israeliterna Kanaan. Jehova utser domare som ska befria hans folk från förtryck.

JEHOVA hade lovat att Abrahams avkomlingar skulle få Kanaans land redan flera hundra år innan israeliterna gick in i det. Och nu, under Josuas ledning, skulle israeliterna snart ta över Kanaan, det utlovade landet.

Gud hade dömt kanaanéerna till undergång. Landet var fullt av grov sexuell omoral och omotiverat våld. Alla städer som israeliterna intog skulle därför förstöras helt och hållet.

Men innan de gick in i Kanaan sände Josua ut två spejare. De kom till staden Jeriko, där de fick logi hos en kvinna som hette Rahab. Hon tog emot spejarna i sitt hem och gav dem skydd, trots att hon visste att de var israeliter. Rahab trodde på israeliternas Gud, Jehova, eftersom hon hade hört om hur han hade räddat sitt folk. Hon fick spejarna att lova att hon och hennes hushåll skulle skonas.

När israeliterna sedan drog in i Kanaan och skulle inta Jeriko ingrep Jehova och fick Jerikos murar att rasa. Josuas här stormade in i staden och ödelade den men skonade Rahab och hennes familj. Under en sexårsperiod intog Josua i snabb följd stora delar av det utlovade landet. Sedan delades landet upp mellan Israels stammar.

Josua tjänade Gud under hela sitt liv, och på sin ålderdom kallade han samman folket. Han påminde dem om vad Jehova hade gjort för sina tjänare historien igenom och uppmuntrade folket att fortsätta tjäna Jehova. Men när Josua och de som samarbetade med honom så småningom dog, övergav israeliterna Jehova och började tillbe falska gudar. I omkring 300 år följde de inte Jehovas lagar fullt ut. Under den här perioden tillät Jehova att de förtrycktes av sina fiender, till exempel filistéerna. Israeliterna vädjade till Jehova om hjälp, och han utnämnde domare som skulle hjälpa nationen, allt som allt tolv domare.

I Domarboken beskrivs den här perioden när domare ledde folket. Den börjar med Otniel och slutar med Simson, som var den starkaste mannen som någonsin levt. En grundläggande sanning framkommer gång på gång i Domarbokens spännande skildring: att lyda Jehova ger välsignelser, men att inte lyda leder till svårigheter.

Baserat på Josua; Domarboken och 3 Moseboken 18:24, 25.