Israels rike delas. Många olika kungar härskar över israeliterna under tidens gång, men de flesta av dem är inte trogna mot Jehova. Jerusalem förstörs av babylonierna.

PRECIS som Jehova hade förutsagt delades Israel sedan Salomo hade övergett sann tillbedjan. Rehabeam, som var hans son och efterträdare, blev en förtryckande kung. Därför gjorde tio av Israels stammar uppror och bildade nordriket Israel. De två stammar som var lojala mot kungen på Davids tron i Jerusalem blev sydriket Juda.

De båda rikenas historia blev turbulent, huvudsakligen för att kungarna var trolösa och olydiga mot Gud. Förhållandena i nordriket Israel var värre än i Juda, eftersom Israels kungar redan från början understödde avgudadyrkan. Trots att profeter som Elia och Elisa utförde underverk – de uppväckte till och med döda – fortsatte israeliterna att nonchalera Guds lagar. Det hela slutade med att Gud lät assyrierna inta och ödelägga Israel.

Sydriket Juda varade drygt hundra år längre än Israel men blev också domfällt av Gud. Det var endast några få kungar i Juda som lyssnade på profeternas varningar och försökte hjälpa nationen att tjäna Jehova. Kung Josia var en av dem som började rena landet från avgudadyrkan, och han rustade upp Jehovas tempel. När man hittade en originalhandskrift av Jehovas lag, som hade getts genom Mose, blev Josia både rörd och tacksam och intensifierade sin kampanj mot avgudadyrkan.

Josias efterträdare följde tyvärr inte hans goda exempel. Jehova lät därför babylonierna inta Juda, och både Jerusalem och templet förstördes. De judar som överlevde fördes till Babylon där de levde i exil. Gud förutsade att judarna skulle vara i landsflykt i 70 år. Juda låg öde under hela den här perioden tills folket kunde återvända till sitt hemland, som det var förutsagt.

Nu skulle det inte krönas fler kungar i Davids släktlinje förrän befriaren kom, den Messias som skulle regera enligt profetiorna. De flesta av de kungar som hade suttit på Davids tron i Jerusalem visade tydligt att ofullkomliga människor inte är kvalificerade att styra. Endast Messias skulle ha de rätta kvalifikationerna. Därför sade Jehova till den siste av kungarna: ”Lyft av kronan. ... Inte heller detta [kungadömet som representeras av kronan] skall tillhöra någon, förrän han kommer som har den lagliga rätten, och jag skall ge det åt honom.” (Hesekiel 21:26, 27)

Baserat på 1 Kungaboken; 2 Kungaboken; 2 Krönikeboken, kapitlen 10 till 36, och Jeremia 25:8–11.