Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

 AVSNITT 5

Gud välsignar Abraham och hans släkt

Gud välsignar Abraham och hans släkt

Abrahams avkomlingar ökar snabbt i antal. Gud beskyddar Josef i Egypten.

JEHOVA visste att den som stod honom närmast så småningom skulle bli tvungen att lida och dö. Profetian i 1 Moseboken 3:15 pekade mot detta faktum. Hur skulle Gud kunna hjälpa oss att förstå hur smärtsam den här förlusten skulle bli för honom? Vi får en god bild av det genom den dramatiska skildringen då Gud ber Abraham offra sin älskade son Isak.

Abraham hade stark tro. Du kanske minns att Gud lovade honom att befriaren, ”avkomman”, skulle vara en av Isaks avkomlingar. Abraham litade helt på att Gud skulle uppväcka Isak från döden om det skulle behövas och tänkte lydigt offra sin egen son. Men Gud sände en ängel som hindrade honom i sista stund. Gud berömde Abraham för att han var villig att offra det som betydde mest för honom och upprepade sitt löfte till den här trogne patriarken.

Längre fram fick Isak två söner, Esau och Jakob. Till skillnad från Esau uppskattade Jakob andliga värden, och han blev belönad för det. Gud ändrade hans namn till Israel, och hans tolv söner blev huvudmän för Israels stammar. Men hur blev hans familj en stor nation?

De flesta av Jakobs söner blev avundsjuka på sin yngre bror Josef, och det satte i gång en lång kedja av händelser. Josefs bröder sålde honom som slav, och han fördes till Egypten. Men Gud beskyddade och hjälpte den här trogne och modige unge mannen. Han fick vara med om fruktansvärda saker, men så småningom fick han stor makt av farao, Egyptens härskare. Det kom i precis rätt tid. En hungersnöd tvingade Jakob att skicka några av sina söner till Egypten för att köpa livsmedel, och det visade sig att det var Josef som hade ansvaret för livsmedelsförråden. Det blev en dramatisk återförening mellan Josef och hans ångerfulla bröder. Josef förlät dem och ordnade så att hela familjen kunde flytta till Egypten. De fick slå sig ner i ett mycket bördigt område, och familjen växte. Josef förstod att Gud hade påverkat händelseutvecklingen för att hans löften skulle uppfyllas.

Jakob levde sina sista år i Egypten, omgiven av sin familj som blev större och större. På sin dödsbädd förutsade han att avkomman, befriaren, skulle bli en mäktig härskare och vara en avkomling till hans son Juda. Och innan Josef dog många år senare förutsade han att Gud en dag skulle föra hela Jakobs släkt ut ur Egypten.

Baserat på 1 Moseboken, kapitlen 20 till 50, och Hebréerna 11:17–22.