Känner du till något om Bibeln? Det här unika verket är den mest spridda boken i historien. Bibeln har gett människor från alla kulturer tröst och hopp och praktiska råd som fungerar i vardagen. Nu för tiden vet de flesta ganska lite om Bibeln. Men vare sig du är religiös eller inte så kanske du är lite nyfiken på den. Den här broschyren ger dig en översikt över Bibelns innehåll.

INNAN du letar fram din bibel och börjar läsa kan det vara bra att veta hur den är upplagd. Bibeln kallas också ”Den heliga skrift”, och den innehåller en samling av 66 olika böcker eller skrifter som börjar med Första Moseboken och slutar med Uppenbarelseboken.

Vem är Bibelns författare? Det är en intressant fråga. Faktum är att Bibeln skrevs av omkring 40 skribenter under en period på drygt 1 600 år. Men intressant nog gjorde ingen av dem anspråk på att vara Bibelns författare. En av dem skrev: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud.” (2 Timoteus 3:16) En annan sade: ”Det var Jehovas ande som talade genom mig, och hans ord var på min tunga.” (2 Samuelsboken 23:2) Skribenterna hävdade alltså att det är Jehova Gud, den högste i universum, som är Bibelns författare. Och de betonade att Jehova vill att människor ska lära känna honom.

För att förstå vad Bibeln handlar om måste man också känna till att den har ett genomgående tema: Guds rätt att styra över mänskligheten ska försvaras med hjälp av hans himmelska rike. I den här broschyren kommer du att se hur det här temat löper som en röd tråd från Första Moseboken ända till Uppenbarelseboken.

Nu när du har lite bakgrundsinformation kan du börja undersöka vad världens mest lästa bok, Bibeln, handlar om.

^ § 9 Det finns olika sätt att ange årtal. I den här broschyren används förkortningen ”f.v.t.”, som betyder ”före den vanliga tideräkningen” (före ”Kristi födelse”), och ”v.t.”, som betyder ”enligt den vanliga tideräkningen”. De här förkortningarna används på tidsaxeln som löper längst ner på sidorna.