Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bibeln – Vad handlar den om?

Vad innehåller Bibeln för budskap till oss?

Varför läsa Bibeln?

Snabbfakta om världens mest spridda bok.

AVSNITT 1

Skaparen ger människan ett paradis

Hur säger Bibeln att det gick till när människan skapades? Vilka lagar fick de första människorna av Gud?

AVSNITT 2

Paradiset går förlorat

Adam och Eva fick stå till svars för sitt uppror. Men vad lovade Gud som gav mänskligheten ett framtidshopp?

AVSNITT 3

Den stora översvämningen

Varför blev världen så ond? Men vad gjorde att Noa skilde sig från mängden?

AVSNITT 4

Gud sluter ett förbund med Abraham

Varför flyttade Abraham till Kanaan? Och vilket förbund slöt Jehova med Abraham?

AVSNITT 5

Gud välsignar Abraham och hans släkt

Jehova bad Abraham offra sin son. Vad hjälper det här oss att förstå? Och vad förutsade Jakob före sin död?

AVSNITT 6

Job är trogen mot Gud

Jobs bibelbok tar upp frågor som berör oss alla. Hur kan både människor och änglar försvara Guds rätt att styra?

AVSNITT 7

Gud befriar israeliterna

Gud bestämde sig för att befria israeliterna ur slaveriet i Egypten. Vilken uppgift fick Mose? Och vad ledde till att isreliterna började fira påsken?

AVSNITT 8

Israeliterna går in i Kanaan

Josua leder israeliterna in i Kanaans land. Varför blev Rahab och hennes familj skonade av Jehova när Jeriko föll?

AVSNITT 9

Israeliterna begär en kung

När israeliterna ville ha en kung valde Jehova Saul. Senare förkastade Gud Saul och utsåg David till ny kung. Vad hade Saul gjort för fel?

AVSNITT 10

Den vise kung Salomo

Salomo styrde med vishet från Gud, men vad hände när han började vika av från Jehovas vägar?

AVSNITT 11

Psalmer till tröst och undervisning

Hur kan psalmerna ge oss tröst och vägledning? Och vad kan vi lära oss av Höga Visan?

AVSNITT 12

Vishet från Gud

Ordspråksboken och Predikaren innehåller praktiska råd om att ha goda relationer, en sund inställning till sig själv och ett gott förhållande till Gud.

AVSNITT 13

Goda och onda kungar

Varför delades Israels rike?

AVSNITT 14

Profeter med budskap från Gud

Vilka budskap från Gud framförde profeterna? Läs om fyra återkommande inslag.

AVSNITT 15

En profet i exil får blicka in i framtiden

Vad fick profeten Daniel veta om Messias och Guds rike?

AVSNITT 16

Messias kommer

Hur använde Jehova änglar och Johannes döparen till att visa på att Jesus var den utlovade Messias? Hur vittnade Jehova själv om att Jesus var Guds son?

AVSNITT 17

Jesus undervisar om Guds rike

Guds rike var det centrala temat i Jesus undervisning. Vad innebär detta rike?

AVSNITT 18

Jesus utför underverk

Jesus underverk visar hur han kommer använda sin makt som kung. Hur kommer hans styre bli?

AVSNITT 19

Jesus profeterar om framtiden

Vad betyder det tecken som Jesus beskrev för sina apostlar?

AVSNITT 20

Jesus Kristus blir dödad

Vilken högtid införde Jesus innan han blev sviken och dödad?

AVSNITT 21

Jesus lever!

Hur fick lärjungarna veta att Jesus blivit uppväckt? Vilken roll hade den heliga anden i detta?

AVSNITT 22

Apostlarna predikar modigt

Hur grundades den kristna församlingen? Läs också om det hårda motstånd de mötte.

AVSNITT 23

De goda nyheterna sprids

Vad fick Paulus vara med om på sina missionsresor? Och varför hamnade han till slut i Rom?

AVSNITT 24

Paulus skriver till församlingarna

Vilka anvisningar ger Paulus om hur en församling ska fungera och vara uppbyggd? Och vad skrev han om den utlovade säden?

AVSNITT 25

Råd om tro, uppförande och kärlek

Vad innebär en stark tro, och hur kan man visa att man älskar Gud?

AVSNITT 26

Jorden blir ett paradis igen

Vad får vi veta när vi läser Bibelns allra sista bok?

Vad Bibeln handlar om – En översikt

Hur berättade Jehova steg för steg vem som skulle bli den utlovade Messias, som skulle återställa jorden till ett paradis?

Tidslinje

En biblisk tidslinje som sträcker sig från 4026 f.v.t. till ca år 100 v.t.