Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Slutnoter

Slutnoter

1 JEHOVA

Jehova är Guds namn. Enligt ett antal forskare betyder namnet ”han orsakar att någon (något) blir”. Jehova är allsmäktig och har skapat allt. Han har makt att göra vad han än bestämmer sig för.

På hebreiska skrevs Guds namn med fyra bokstäver, och på svenska motsvaras de av JHWH (eller JHVH). I Bibelns hebreiska grundtext (Gamla testamentet) finns Guds namn nästan 7 000 gånger. Uttalet och formen på namnet kan variera lite från språk till språk.

Mer information om varför Guds namn inte finns med i många bibelöversättningar finns i Tillägg A4 i Nya världens översättning av Bibeln.

Kapitel 1, paragraf 15

2 BIBELN ÄR INSPIRERAD AV GUD

Bibeln är från Gud, även om det är människor som har skrivit den. Det är som när en chef ber sin sekreterare att skriva ett brev. Även om det är sekreteraren som skriver, så innehåller brevet chefens tankar. Jehova använde sin heliga ande för att leda bibelskribenterna att skriva ner hans tankar. Anden påverkade dem på olika sätt, ibland fick de syner eller drömmar som de sedan skrev ner.

Kapitel 2, paragraf 5

3 PRINCIPER

Grundläggande sanningar i Bibeln som hjälper oss att fatta bra beslut. Principen ”dåligt sällskap förstör goda vanor” visar till exempel att vi påverkas antingen positivt eller negativt beroende på vem vi umgås med. (1 Korinthierna 15:33) Och principen ”det man sår får man också skörda” visar att vi aldrig kan undvika konsekvenserna av det vi gör. (Galaterna 6:7)

Kapitel 2, paragraf 12

  4 PROFETIA

Ett budskap från Gud. Det kan vara ett tillkännagivande av Guds vilja, moralisk vägledning, en befallning eller en dom. Det kan också vara ett budskap om något som ska hända i framtiden. Många sådana profetior i Bibeln har redan gått i uppfyllelse.

Kapitel 2, paragraf 13

5 PROFETIOR OM MESSIAS

Alla Bibelns profetior om Messias uppfylldes på Jesus. Se rutan ” Profetior om Messias”.

Kapitel 2, paragraf 17, fotnoten

 

6 JEHOVAS VILJA MED JORDEN

Jehova skapade jorden för att människor som älskar honom skulle bo på den i frid och harmoni. Det är fortfarande hans vilja. Snart ska Jehova ta bort all ondska och ge människor evigt liv.

Kapitel 3, paragraf 1

7 SATAN DJÄVULEN

Den ängel som startade upproret mot Gud. Han kallas Satan, som betyder ”motståndare”, eftersom han motarbetar Jehova. Han kallas också djävulen, som betyder ”förtalare”, eftersom han sprider lögner om Jehova och lurar människor.

Kapitel 3, paragraf 4

 8 ÄNGLAR

Jehova skapade änglarna långt innan han skapade jorden. De skapades för att leva i himlen, och det finns mer än hundra miljoner änglar. (Daniel 7:10) Alla änglar har ett namn och en unik personlighet, och de är ödmjuka och vill inte bli tillbedda. De har olika rang och uppgifter. Några av uppgifterna är att tjäna vid Jehovas tron, framföra hans budskap, skydda och vägleda hans vänner på jorden, verkställa hans domar och stötta predikoarbetet. (Psalm 34:7; Uppenbarelseboken 14:6; 22:8, 9) I Harmageddonkriget kommer de att strida tillsammans med Jesus. (Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:14, 15)

Kapitel 3, paragraf 5; kapitel 10, paragraf 1

9 SYND

Allt man tänker, känner eller gör som går emot Jehovas vilja. När man syndar skadar man sin relation till Jehova, och därför har han gett oss lagar och principer som hjälper oss att undvika att synda medvetet. Begreppet synd kan även användas på ett annat sätt. Jehova skapade människorna perfekta, men Adam och Eva valde att göra uppror mot honom. Det gjorde att de inte längre var perfekta, de blev syndfulla. De blev gamla och dog så småningom. Vi har ärvt den här defekten, eller synden, och därför föds vi syndfulla och blir gamla och dör.

Kapitel 3, paragraf 7; kapitel 5, paragraf 3

10 HARMAGEDDON

Kriget då Gud ska ta bort djävulens styre och all ondska.

Kapitel 3, paragraf 13; kapitel 8, paragraf 18

 11 GUDS RIKE

En regering som Jehova har upprättat i himlen med Jesus som kung. Jehova ska använda Guds rike för att ta bort all ondska. Sedan ska det här riket styra över jorden.

Kapitel 3, paragraf 14

12 JESUS KRISTUS

Jehova skapade Jesus före allt annat. Jehova sände Jesus till jorden för att dö för oss. När Jesus hade blivit dödad uppväckte Jehova honom, och nu är han kung i Guds rike.

Kapitel 4, paragraf 2

13 PROFETIAN OM DE 70 VECKORNA

Bibeln förutsade när Messias skulle framträda. Det skulle han göra efter en period på 69 veckor. Den perioden började år 455 f.v.t. och slutade år 29 v.t.

Hur vet vi att perioden slutade år 29? De 69 veckorna började år 455 f.v.t. när Nehemja kom till Jerusalem och började återuppbygga staden. (Nehemja 2:1, 5–8; Daniel 9:25) I många profetior står ”en dag för ett år”, och så är det i den här profetian också. En vecka är alltså inte 7 dagar, utan 7 år. (Hesekiel 4:6; 4 Moseboken 14:34) Eftersom en vecka motsvarar 7 år måste 69 veckor motsvara 483 år (69 x 7). Om man räknar 483 år från år 455 f.v.t. kommer man fram till år 29 v.t. (Det finns inte något år 0.) Det var just det året Jesus blev döpt och blev Messias. (Lukas 3:1, 2, 21, 22)

Samma profetia nämner en 70:e vecka, alltså en till period på 7 år. Den perioden skulle sträcka sig från år 29 v.t. till år 36. År 33 skulle Messias bli dödad, och från och med  år 36 skulle de goda nyheterna förkunnas för alla nationer och inte bara för judar. (Daniel 9:24–27)

Kapitel 4, paragraf 7

14 TREENIGHETSLÄRAN

Bibeln lär att Jehova är Skaparen och att han skapade Jesus före allting annat. (Kolosserna 1:15, 16) Jesus är inte den allsmäktige Guden. Han påstod aldrig att han var jämlik Gud, tvärtom sa han: ”Fadern är större än jag.” (Johannes  14:28; 1 Korinthierna 15:28) Men en del religioner menar att Gud är tre personer i en: Fadern, Sonen och den heliga anden. Men det är en falsk lära. Ordet treenighet förekommer inte i Bibeln.

Den heliga anden är Guds osynliga och verksamma kraft, som han använder för att genomföra sin vilja. Det är inte en person. Det står till exempel i Bibeln att Jehova skulle ”utgjuta ... [sin] ande över alla slags människor” och att de första kristna ”uppfylldes av helig ande”. (Apostlagärningarna 2:1–4, 17)

Kapitel 4, paragraf 12; kapitel 15, paragraf 17

15 KORSET

Varför använder Jehovas vittnen inte korset?

 1. Korset har använts länge inom falsk religion. I forntiden användes det bland naturreligioner och i hedniska sexritualer. Inga kristna använde korset under de 300 första åren efter Jesus död. Det var den romerske kejsaren Konstantin som gjorde korset till en kristen symbol. Man använde korset för att göra kristendomen mer tilltalande, men det hade inget med Jesus Kristus att göra. New Catholic Encyclopedia konstaterar: ”Korset förekommer i både förkristna och icke-kristna kulturer.”

 2. Jesus dog inte på ett kors. De grekiska ord som vanligtvis översätts med kors betyder ”en upprättstående stolpe eller påle” eller ”ett träd”. I The Companion Bible sägs det: ”Det finns ingenting i grekiskan i NT [Nya testamentet] som ens antyder att det rör sig om två trästycken.” Jesus dog på en upprättstående påle.

 3. Jehova vill inte att vi använder bilder eller symboler när vi tillber honom. (2 Moseboken 20:4, 5; 1 Korinthierna 10:14)

Kapitel 5, paragraf 12

 16 MINNESHÖGTIDEN

Jesus befallde sina efterföljare att hedra minnet av hans död. Det gör de varje år den 14 nisan, dvs. samma datum som israeliterna firade den judiska påsken. Vid minneshögtiden skickar man runt bröd och vin, som representerar Jesus kropp och blod. De som ska regera med Jesus i himlen äter av brödet och dricker av vinet. De som har hoppet att leva för evigt på jorden är med vid minneshögtiden, men de äter inte av brödet och dricker inte av vinet.

Kapitel 5, paragraf 21

17 SJÄL

Nya världens översättning använder ordet själ om 1) människor, 2) djur och 3) det liv som en människa eller ett djur har.

 • Människor. ”På Noas tid ... blev några få, bara åtta människor [”själar”, fotnoten], tryggt burna genom vattnet.” (1 Petrus 3:20) Här syftar ordet ”själar” på Noa och hans fru och deras tre söner och svärdöttrar.

 • Djur. ”Sedan sa Gud: ’Vattnet ska vimla av levande varelser [”själar”, fotnoten], och flygande varelser ska flyga i himlen, högt över jorden.’” (1 Moseboken 1:20)

 • En människas eller ett djurs liv. Jehova sa till Mose: ”Alla som ville ta livet av dig [”som jagade din själ”, fotnoten] är döda.” (2 Moseboken 4:19) Och när Jesus var på jorden sa han: ”Jag ger mitt liv [”min själ”, fotnoten] för fåren.” (Johannes 10:15)

  Och när man gör något av hela sin själ innebär det att man gör det helhjärtat, eller helt och fullt. (5 Moseboken 6:5;  Matteus 22:37) Ordet själ kan också syfta på en levande varelses hunger eller begär. Det kan också avse en död människa. (4 Moseboken 6:6, fotnoten; Ordspråksboken 23:2, fotnoten; Jesaja 56:11, fotnoten; Haggaj 2:13, fotnoten) Bibeln visar tydligt att själen inte är odödlig, utan att den kan dö. (Hesekiel 18:4, 20; Jakob 5:20, fotnoten)

Kapitel 6, paragraf 5; kapitel 15, paragraf 17

18 ANDE

De hebreiska och grekiska ord som översätts med ”ande” i Nya världens översättning kan betyda en rad olika saker. Men det avser alltid något som är osynligt för människoögat, som vinden eller livskraften i djur eller människor. Det kan också syfta på andevarelser eller den heliga anden, dvs. Guds verksamma kraft. Bibeln lär inte att en del av människan lever vidare efter döden. (2 Moseboken 35:21; Psalm 104:29; Matteus 12:43; Lukas 11:13)

Kapitel 6, paragraf 5; kapitel 15, paragraf 17

19 GEHENNA

I en del bibelöversättningar återges det grekiska namnet Gehenna med ”helvete”. Men i själva verket var Gehenna en dal i närheten av Jerusalem där man brände sopor. Det finns inget som tyder på att vare sig djur eller människor torterades eller brändes levande på den platsen. Gehenna avser alltså inte en osynlig plats där människor som har dött plågas för evigt i eld. När Jesus sa att någon skulle kastas i Gehenna menade han att den personen skulle utplånas fullständigt. (Matteus 5:22; 10:28)

Kapitel 7, paragraf 20

 20 FADER VÅR

Med den här bönen visade Jesus sina lärjungar hur de skulle be. Den kallas också Herrens bön eller mönsterbönen. Jesus sa:

 • ”Vi ber att ditt namn ska bli upphöjt”

  Vi vill att Jehova ska rentvå sitt namn, eller rykte, från alla lögner. När han har gjort det kommer alla i himlen och på jorden att respektera och tala väl om honom och hans namn.

 • ”Vi ber att ditt rike ska komma”

  Vi vill att Guds rike ska ta makten över jorden och ta bort djävulens onda värld och sedan göra hela jorden till en trygg och harmonisk plats.

 • ”Vi ber att ... din vilja ska ske på jorden”

  Vi vill att Guds vilja för människorna och jorden ska bli verklighet, och det innebär att goda människor kan bli fullkomliga och leva för evigt på en perfekt jord.

Kapitel 8, paragraf 2

21 LÖSEN

Jehova såg till att en lösen betalades för att friköpa människor från synd och död. Lösensumman motsvarade exakt det som Adam förlorade, dvs. ett fullkomligt människoliv. Lösen användes också för att reparera mänsklighetens skadade förhållande till Jehova. Gud sände Jesus till jorden för att dö för syndare. Tack vare Jesus död har alla människor möjligheten att leva för evigt och bli fullkomliga.

Kapitel 8, paragraf 21; kapitel 9, paragraf 13

 22 VARFÖR ÄR ÅRET 1914 SÅ VIKTIGT?

Profetian i Daniel, kapitel 4, visar att Gud skulle upprätta sitt rike år 1914.

Profetian. Gud lät Babylons kung Nebukadnessar få en profetisk dröm om ett stort träd som höggs ner. Band av järn och koppar sattes runt stubben, och trädet skulle hindras från att växa i ”sju tider”. Efter det skulle trädet växa upp igen. (Daniel 4:1, 10–16)

Profetians innebörd. Trädet var en symbol för Guds styre. I ungefär 500 år lät Jehova kungar regera över Israel från Jerusalem. (1 Krönikeboken 29:23) Men kungarna vände Jehova ryggen, och deras styre tog slut. Jerusalem förstördes år 607 f.v.t., och då började de sju tiderna. (2 Kungaboken 25:1, 8–10; Hesekiel 21:25–27) Jesus pratade om den här tidsperioden när han var på jorden, han sa: ”Jerusalem ska trampas ner av nationerna tills nationernas bestämda tidsperiod har löpt ut.” (Lukas 21:24) Och ”nationernas bestämda tidsperiod” är samma sak som de sju tiderna. Så de sju tiderna måste ha pågått medan Jesus var på jorden. Jehova hade lovat att tillsätta en kung som skulle börja regera när de sju tiderna var slut. Den kungen var Jesus, och hans styre kommer att ge människor fantastiska välsignelser och möjlighet att leva för evigt. (Lukas 1:30–33)

Hur länge varade de sju tiderna? De sju tiderna motsvarade 2 520 år. Hur kommer man fram till det? Bibeln säger att tre och en halv tid motsvarar 1 260 dagar. (Uppenbarelseboken 12:6, 14) ”Sju tider” måste alltså vara dubbelt så mycket, dvs. 2 520 dagar. I många profetior står ”en dag för ett år”, och så är det i den här profetian också.  2 520 dagar representerar alltså 2 520 år. (4 Moseboken 14:34; Hesekiel 4:6)

Om man räknar 2 520 år från 607 f.v.t. hamnar man på år 1914. (Det finns inte något år 0.) Det var alltså år 1914 som Jehova tillsatte Jesus Kristus som kung i Guds rike i himlen.

Kapitel 8, paragraf 23

23 ÄRKEÄNGELN MIKAEL

Ordet ärkeängel betyder ”överängel”. Bibeln nämner bara en ärkeängel, och han heter Mikael. (Daniel 12:1; Judas 9)

Mikael leder Jehovas armé av änglar. I Uppenbarelseboken 12:7 står det: ”Mikael och hans änglar stred mot ... draken och dess änglar.” På andra ställen i Uppenbarelseboken står det att Jesus är ledare för Jehovas armé, så vi kan dra slutsatsen att Mikael är ett annat namn på Jesus. (Uppenbarelseboken 19:14–16)

Kapitel 8, paragraf 12; kapitel 9, paragraf 4

24 DE SISTA DAGARNA

Det här uttrycket syftar på en turbulent tidsperiod som infaller precis innan Guds rike tar bort Satans onda värld. I Bibeln används även andra uttryck om samma tidsperiod, till exempel ”avslutningen på världsordningen” och ”Människosonens närvaro”. (Matteus 24:3, 27, 37) De sista dagarna började 1914, när Guds rike började regera i himlen, och avslutas i samband med Harmageddon, när djävulens onda värld tas bort. (2 Timoteus 3:1; 2 Petrus 3:3)

Kapitel 9, paragraf 5

 25 UPPSTÅNDELSEN

När Gud ger livet tillbaka till en person som har dött brukar det kallas för en uppståndelse. Nio sådana tillfällen nämns i Bibeln. Elia, Elisa, Jesus, Petrus och Paulus fick uppväcka människor som hade dött. De hade aldrig kunnat göra sådana underverk utan Guds kraft. Jehova har lovat att ”både de rättfärdiga och de orättfärdiga” ska uppväckas och få leva på jorden. (Apostlagärningarna 24:15) Bibeln nämner också att en del ska uppväckas till liv i himlen. Gud väljer ut ett visst antal som blir uppväckta för att leva i himlen tillsammans med Jesus. (Johannes 5:28, 29; 11:25; Filipperna 3:11; Uppenbarelseboken 20:5, 6)

Kapitel 9, paragraf 13

26 OCKULTISM

Ockultism innebär att man försöker få kontakt med andar, antingen direkt eller via ett medium. Ockultism bottnar i den falska trosläran att människor lever vidare som andar efter döden. När man håller på med sådant som astrologi, spådom, magi, svartkonst, vidskeplighet, det ockulta och det övernaturliga hamnar man under demonernas inflytande, och de vill vända oss bort från Gud. Många böcker, tidningar, horoskop, filmer, affischer och sånger får demoner, magi och det övernaturliga att verka ofarligt och spännande. Vissa seder och riter i samband med begravningar leder också till att man får kontakt med demoner. Många använder även droger för att få del av demonernas krafter. (Galaterna 5:20, 21; Uppenbarelseboken 21:8)

Kapitel 10, paragraf 10; kapitel 16, paragraf 4

 27 JEHOVAS RÄTT ATT STYRA

Jehova är den allsmäktige Guden och han har skapat allt i universum. (Uppenbarelseboken 15:3) Med andra ord tillhör allt honom, och han har fullständig rätt att styra över sin skapelse. (Psalm 24:1; Jesaja 40:21–23; Uppenbarelseboken 4:11) Han har ställt upp lagar för allt han har skapat. Jehova har också rätten att delegera sin makt till vem han vill. Vi visar att vi respekterar hans rätt att styra när vi älskar honom och lyder honom. (1 Krönikeboken 29:11)

Kapitel 11, paragraf 10

28 ABORT

Att göra abort innebär att medvetet ta bort ett ofött barn. Det handlar alltså inte om missfall, som kan ske på grund av många olika saker. Barnet är inte bara en del av kvinnans kropp, utan det är en egen individ från det att befruktningen sker.

Kapitel 13, paragraf 5

29 BLODTRANSFUSION

En medicinsk behandling då man för in blod eller någon av blodets fyra huvudkomponenter i en människa. Det kan vara ens eget blod, som varit lagrat, eller någon annans blod. Blodets fyra huvudkomponenter är blodplasma, röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.

Kapitel 13, paragraf 13

 30 FOSTRAN

När Bibeln använder orden tillrättavisning och fostran är det inte omskrivningar för bestraffning. Fostran handlar om att undervisa, vägleda och korrigera. När Jehova fostrar och vägleder oss är han aldrig grym eller elak. (Ordspråksboken 4:1, 2) Jehova är ett fantastiskt exempel för föräldrar. Han fostrar och vägleder på ett sådant sätt att man faktiskt kan börja älska det. (Ordspråksboken 12:1) Jehova älskar oss, och han hjälper oss att gå framåt. Han hjälper oss att justera felaktiga tänkesätt så att vi kan tänka och handla rätt. Det är viktigt för föräldrar att de lyckas förmedla till barnen varför de ska lyda. Andra viktiga delar i fostran är att lära barnen att älska Jehova, älska Bibeln och förstå principerna i den.

Kapitel 14, paragraf 13

31 DEMONER

Osynliga onda andevarelser med övermänskliga krafter. Demonerna är fallna änglar. De blev onda när de valde att vara olydiga mot Gud och gjorde sig till hans fiender. (1 Moseboken 6:2; Judas 6) De har ställt sig på djävulens sida i upproret mot Jehova. (5 Moseboken 32:17; Lukas 8:30; Apostlagärningarna 16:16; Jakob 2:19)

Kapitel 16, paragraf 4