1, 2. Varför är Bibeln en så fantastisk gåva?

HUR känner du när en vän överraskar dig med en present? Du blir såklart tacksam och vill öppna den så fort som möjligt. Du blir säkert glad att din vän tänkte på dig!

2 Bibeln är en present som vi har fått från Gud. Den innehåller information som vi inte kan hitta någon annanstans. Till exempel berättar den att Gud skapade himlen, jorden och de första människorna. Den innehåller också goda råd som kan hjälpa oss när vi har problem. Bibeln visar dessutom hur Gud ska förändra jorden till det bättre. Bibeln är verkligen en fantastisk gåva!

3. Vad blir tydligt när man studerar Bibeln?

3 Gud vill verkligen att du ska vara hans vän, och det kommer att bli tydligt när du studerar Bibeln. Ju bättre du lär känna honom, desto starkare kommer er vänskap att bli.

4. Vad gör Bibeln unik?

4 Bibeln har helt eller delvis översatts till över 3 200 språk och spritts i miljarder exemplar. Mer än 90 procent av jordens befolkning kan läsa Bibeln på sitt eget språk. Och varje vecka får en miljon människor en ny bibel i sin hand. Bibeln är verkligen en unik bok!

5. Vad betyder det att Bibeln är ”inspirerad av Gud”?

 5 Bibeln är ”inspirerad av Gud”. (Läs 2 Timoteus 3:16.) Men en del kanske undrar hur den kan vara från Gud när det är människor som har skrivit den. Bibeln ger svaret: ”Människor talade ord från Gud medan de vägleddes av helig ande.” (2 Petrus 1:21) Man kan jämföra det med en chef som låter sin sekreterare skriva ett brev. Brevet innehåller chefens tankar och instruktioner. Därför är det chefen som är brevets avsändare, inte sekreteraren. På liknande sätt använde Gud människor för att skriva ner sina tankar. Därför är Bibeln ”Guds ord och inte ... människors”. (1 Thessalonikerna 2:13; se slutnot 2.)

Nya världens översättning av Bibeln finns på många språk.

 BIBELN ÄR PÅLITLIG

6, 7. Varför är det så fantastiskt att Bibeln har en röd tråd?

6 Bibeln skrevs under en period på drygt 1 600 år. Skribenterna hade olika bakgrund, utbildning och förmågor. En av dem var läkare, andra var jordbrukare, fiskare, herdar, profeter, domare eller kungar. Men trots att Bibeln skrevs av många personer under olika tidsperioder så finns det en röd tråd, eller ett genomgående tema. Den motsäger aldrig sig själv. *

7 De första kapitlen i Bibeln förklarar hur problemen i världen uppstod, och de sista kapitlen berättar hur Gud ska ställa allting till rätta och göra jorden till en harmonisk plats. Bibelns skildring omfattar tusentals år av människans historia och visar att Gud alltid ser till att hans vilja sker.

8. Nämn exempel på att Bibeln är vetenskapligt korrekt.

8 Det var aldrig tanken att Bibeln skulle vara en lärobok i naturvetenskap, men när den berör sådana ämnen är den alltid korrekt. Och det är inte så konstigt eftersom det är en bok från Gud. Tredje Moseboken innehåller till exempel instruktioner från Gud till israeliterna om hur de skulle hindra sjukdomar från att spridas. Det skrevs ner långt innan man visste någonting om hur bakterier och virus fungerar. Bibeln säger också helt korrekt att jorden hänger på ingenting. (Job 26:7) Och det har alltid stått i  Bibeln att jorden är rund, även om människor länge trodde att jorden var platt. (Jesaja 40:22)

9. Vad kan vi dra för slutsats av bibelskribenternas ärlighet?

9 Bibeln är också historiskt korrekt. Många historiska böcker är inte helt tillförlitliga eftersom författarna inte var uppriktiga. Till exempel väljer en del att inte nämna de gånger deras nation besegrades i krig. Men Bibelns skribenter berättar ärligt att Israel förlorade en del strider. De berättar också uppriktigt om sina egna misstag. I Fjärde Moseboken skriver Mose att han gjorde ett allvarligt misstag och att Gud tillrättavisade honom för det. (4 Moseboken 20:2–12) Bibelskribenternas ärlighet är ett bevis för att Bibeln kommer från Gud, och det innebär att vi kan lita på den.

EN BOK FULL AV GODA RÅD

10. Varför är Bibelns råd bra för oss?

10 Bibeln ”är inspirerad av Gud och är till stort värde för undervisning, tillrättavisning, korrigering”. (2 Timoteus 3:16) Ja, Bibeln innehåller råd som hjälper oss i vår vardag. Jehova vet hur vi fungerar, så han förstår hur vi tänker och känner. Han känner oss bättre än vi själva gör och vill att vi ska må bra. Han vet vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss.

11, 12. a) Vilka goda råd gav Jesus i Matteus, kapitel 5 till 7? b) Vad kan Bibeln mer hjälpa oss med?

11 Matteus, kapitel 5 till 7, kan vi läsa några av de goda råd som Jesus gav om hur man blir lycklig, hur man kommer överens med andra, hur man ska be  och hur man ska se på pengar. Han gav de här råden för snart 2 000 år sedan, men de är fortfarande lika aktuella.

12 Jehova har fyllt Bibeln med normer och värderingar som kan hjälpa oss att få en trygg familj, god arbetsmoral och goda relationer. Vägledningen i Bibeln är alltid till hjälp, oavsett vem man är, var man bor eller vilka problem man brottas med. (Läs Jesaja 48:17; se slutnot 3.)

MAN KAN LITA PÅ BIBELNS PROFETIOR

Bibelskribenten Jesaja förutsade att Babylon skulle intas.

13. Vad förutsade Jesaja om staden Babylon?

13 Många av Bibelns profetior har redan uppfyllts. Jesaja profeterade till exempel om att Babylon skulle förstöras. (Jesaja 13:19) Han beskrev exakt hur staden skulle intas. Den här staden omgavs av höga murar och floden Eufrat, men Jesaja förutsade att floden skulle torka ut och att portarna skulle lämnas öppna. Fienden skulle alltså kunna inta Babylon utan strid. Jesaja förutsade till och med namnet på erövraren: Kyros. (Läs Jesaja 44:27–45:2; se slutnot 4.)

14, 15. Hur gick Jesajas profetia i uppfyllelse?

14 Omkring 200 år efter att den här profetian hade skrivits ner stod en armé redo att inta Babylon. Vem ledde armén? Kyros, Persiens kung, precis som det var förutsagt. Men skulle resten av profetian uppfyllas?

15 Den här kvällen hade babylonierna en stor fest. De kände sig trygga eftersom de hade sina höga murar och floden Eufrat som flöt runt staden. Men  utanför staden grävde Kyros armé en kanal för att leda bort vattnet från floden. Vattennivån blev till slut så låg att soldaterna kunde vada över floden. Men hur skulle de ta sig förbi de höga murarna? Precis som Jesaja hade sagt så var portarna öppna, och staden kunde intas utan strid.

16. a) Vad förutsade Jesaja om Babylons framtid? b) Hur vet vi att Jesajas profetia gick i uppfyllelse?

 16 Jesaja förutsade att Babylon så småningom skulle bli öde och att ingen någonsin skulle bo där igen. Han skrev: ”Babylon ska aldrig mer bli befolkat, det ska vara obebott i generation efter generation.” (Jesaja 13:20) Blev det så? På den plats där Babylon låg, omkring åtta mil söder om Bagdad i Irak, finns det nu bara ruiner, och ingen bor där. Jehova sopade bort Babylon ”med förintelsens kvast”. (Jesaja 14:22, 23) *

Ruiner av Babylon.

17. Varför kan vi lita på Bibelns profetior?

17 Många profetior i Bibeln har redan uppfyllts, och därför kan vi även lita på det den säger om framtiden. Vi kan alltså vara övertygade om att Jehova kommer att hålla sitt löfte att göra jorden till en trygg  och underbar plats. (Läs 4 Moseboken 23:19.) Ja, vi ser fram emot ”det eviga liv som Gud, som inte kan ljuga, utlovade för länge sedan”. (Titus 1:2) *

BIBELN KAN GÖRA SKILLNAD I DITT LIV

18. Vad skrev Paulus om Bibeln?

18 Som vi har sett är Bibeln verkligen olik alla andra böcker. Den har en röd tråd och är alltid vetenskapligt och historiskt korrekt. Den är dessutom fylld med goda råd, och den innehåller detaljerade profetior som redan har uppfyllts. Men det finns också något annat som gör Bibeln helt unik. Bibelskribenten Paulus skrev: ”Guds ord är levande och utvecklar stor kraft.” Vad betyder det? (Läs Hebréerna 4:12.)

19, 20. a) Vad kan Bibeln hjälpa oss med? b) Hur kan man visa tacksamhet för Bibeln?

19 Bibeln kan verkligen göra skillnad i ditt liv. Den kan hjälpa dig att lära känna dig själv och inse hur du ser på saker och ting. Du kanske tror på Gud. Men när du läser Bibeln kanske du kommer fram till att något mer måste till. För att visa att Gud verkligen är viktig i ditt liv behöver du leva efter det som står i Bibeln.

20 Bibeln är en bok från Gud. Han vill att vi ska läsa den, studera den och verkligen tycka om den. Visa att du uppskattar den här gåvan och fortsätt studera den. Då kommer du att få reda på vad Gud har för tanke med jorden och med oss människor. Nästa kapitel kommer att handla mer om det.

^ § 6 En del påstår att Bibeln motsäger sig själv, men det stämmer inte. Se artikeln ”Motsäger Bibeln sig själv?” på jw.org eller kapitel 7 i boken Bibeln Guds ord eller människors?, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 16 Du kan läsa mer om Bibelns profetior i artikelserien ”Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior” i Vakna! 2012 (nummer 5–12) eller i kapitel 9 i boken Bibeln Guds ord eller människors?, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 17 Bibelns profetia om Babylons förstöring är bara en av många profetior som har uppfyllts. I slutnot 5 kan du läsa om profetior om Jesus.