DEN 15–18 augusti 1963 samlades hundratals förkunnare från hela landet och 122 besökare från andra länder i Bandung på västra Java. De hade kommit för att vara med vid sammankomsten ”Eviga goda nyheter”, den första internationella sammankomsten i Indonesien.

Under förberedelserna för sammankomsten fick bröderna övervinna många hinder. De fick byta lokal för sammankomsten tre gånger på grund av att den sammanföll med den nationella självständighetsdagen. Inflationen ökade plötsligt och myndigheterna blev tvungna att höja alla biljettpriser med 400 procent, och då var det en del sammankomstdeltagare som inte kunde resa på det sätt de hade tänkt sig. En broder fick gå till fots i sex dagar för att komma till sammankomsten. Sjuttio vittnen från Sulawesi färdades i fem dagar på överfyllda öppna fartygsdäck för att kunna vara med.

De indonesiska bröderna och systrarna var glada över att få träffa bröder och systrar från andra länder. Bland dem fanns två av medlemmarna av den styrande kretsen, Frederick Franz och Grant Suiter. En av besökarna konstaterade: ”Vännerna tycks vara så glada här. De skrattar och ler hela tiden.”

Mer än 750 var med vid sammankomsten, och 34 blev döpta. ”Den historiska sammankomsten fick många intresserade att bestämma sig för att bli vittnen”, sa Ronald Jacka. ”Den gjorde att bröderna i Indonesien fick ny entusiasm för Guds verk.”

Ronald Jacka (till höger) håller ett tal vid sammankomsten ”Eviga goda nyheter” 1963 som tolkas.