I BIBELN talas det om Jehovas ”brinnande iver”. (Jes. 9:7, noten) Vad är det han känner så starkt för? Jo, det är allt som ska utföras med hjälp av hans rike. När rikets kung, Jesus Kristus, var på jorden blev det tydligt att han också brann för sann tillbedjan. (Joh. 2:17) Jehovas vittnen runt hela jorden visar samma glöd som Jehova och Jesus. Du kommer att kunna läsa många exempel på det i årskrönikan som följer.

El Salvador: En regional sammankomst 2015.