• FÖDD 1967

  • DÖPT 1989

  • PROFIL Han tjänade som resande tillsyningsman, och sedan 2013 har han varit lärare för olika bibelskolor.

ÅR 1985, när jag var arton, blev jag inkallad till militärtjänst av de sovjetiska myndigheterna. Orättvisorna och förtrycket inom militären påverkade mig starkt, och jag sa till mig själv att jag aldrig skulle bli som de. Jag visste vem jag ville vara, men jag lyckades sällan leva upp till mina ideal. Jag ville förändra mitt liv.

Efter att värnplikten var avklarad fortsatte allt som förut. När jag kom hem en kväll efter en fest, bad jag till Gud att han skulle hjälpa mig att bli en bättre människa. Nästa dag svängde jag förbi min faster på väg till jobbet. Hon var ett Jehovas vittne, och det visade sig att hon och några från hennes församling hade något slags möte hemma hos henne. De frågade om jag ville vara med, så jag stannade och lyssnade en stund.

Jag tackade ja till ett bibelstudium, och ett halvår senare var jag döpt. Jehova hjälpte mig verkligen att bli en bättre människa. Det hade jag aldrig klarat på egen hand.