Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2017

Ett brev från den styrande kretsen

Ett brev från den styrande kretsen

Kära bröder och systrar!

På 600-talet f.v.t. fick profeten Hesekiel bevittna en enastående syn. Han såg en gigantisk vagn som styrdes av ingen mindre än Gud själv. Det mest imponerande med vagnen var hur den rörde sig. Den for fram med ljusets hastighet i alla riktningar utan att behöva vända sig eller sakta farten! (Hes. 1:4, 9, 12, 14, 16–27)

Synen visar att den himmelska delen av Jehovas organisation ständigt är i rörelse. Hur är det då med den jordiska delen? Under det gångna tjänsteåret har det verkligen blivit tydligt att Jehova ser till att hans folk på jorden håller farten uppe.

Den himmelska delen av Jehovas organisation är ständigt i rörelse.

Här i USA har betelfamiljen haft fullt upp med flytten från det gamla huvudkontoret i Brooklyn. En del har slutat på Betel och i stället fortsatt som pionjärer. Andra har flyttat vidare till andra betelanläggningar. Men för de flesta har flyttlasset gått till det nya huvudkontoret i Warwick. Beteliter vid andra avdelningskontor har varit upptagna med liknande projekt; det byggs, renoveras och flyttas på många håll i världen. Hur har det senaste året sett ut för din egen del? Du har kanske inte behövt ta dig igenom en flytt, men du har säkert varit i farten på andra sätt.

 Den styrande kretsen är rörda och uppmuntrade av att Guds folk jorden runt så helhjärtat går in för att hålla takten med Jehovas organisation. Många har flyttat till platser som är i behov av fler förkunnare. Andra har lärt sig nya språk eller testat nya tjänstegrenar. Det är verkligen många förkunnare som gjort vad de kunnat för att utöka sin tjänst. Och alla trogna kristna – även de som är sjuka, gamla eller begränsade på annat sätt – håller farten uppe i loppet för liv genom att tjäna Jehova och avslöja Satan som den lögnare han är. (1 Kor. 9:24)

Du kan vara säker på att Jehova ser det hårda arbete du lägger ner. (Hebr. 6:10) Er självuppoffrande inställning för tankarna till Abraham och hans fru Sara.  Abraham var över 70 år när han lämnade sitt hem i den kaldeiska staden Ur för att leda sin familj till Kanaan, där han bodde i tält under de resterande hundra åren av sitt liv. Vilken fantastisk inställning han och hans kära hustru visade! (1 Mos. 11:31; Apg. 7:2, 3)

Har du samma inställning? Ni som troget håller ut i de här svåra tiderna följer Jesus uppmaning i Matteus 28:19: ”Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn.”

Har du tänkt på att Jesus använder ordet ”gå”? Vi måste alltså hålla oss aktiva. Och det är verkligen glädjande att se hur mycket som har uträttats och hur aktiva Jesus lärjungar har varit under det senaste året! Det är ingen tvekan om att Jehova välsignar arbetet med att predika de goda nyheterna om riket över hela jorden. (Mark. 13:10)

Många människor tar emot budskapet om riket. Högsta antalet förkunnare under tjänsteåret 2016 var 8 340 847, och antalet bibelstudier var i genomsnitt 10 115 264. Den himmelska vagnen rör sig snabbt, och det gör ni med! Gör allt du kan för att hålla farten uppe under den korta tid som är kvar innan Jehova stänger dörren till räddning.

Det har valts en passande årstext för 2017: ”Förtrösta på Jehova och gör det goda.” (Ps. 37:3) När du gör det som är gott genom att prisa och tjäna Jehova visar du att du förtröstar på honom. Glöm aldrig att du inte är ensam. Kom ihåg Jesus löfte: ”Jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matt. 28:20)

ÅRSTEXTEN FÖR 2017:

”Förtrösta på Jehova och gör det goda.”

 Du kan vara säker på att Jehova kommer att fortsätta välsigna det du gör för honom. Det spelar ingen roll om vi gör mycket eller lite. Det som betyder något för Jehova är att vi gör vårt bästa och att vi gör det med rätt motiv. (2 Kor. 9:6, 7) Så fortsätt närma dig din kärleksfulle Far genom att be till honom varje dag, studera hans ord, komma tillsammans med församlingen och vara aktiv i tjänsten.

Djävulen fick en ”kort tidsfrist”, som måste vara slut när som helst. (Upp. 12:12) Men under den tid som är kvar kommer han inte att sky några medel i sin kamp för att dra oss bort från Jehova. Håll dig nära Jehova, så kommer Djävulen att misslyckas. (Ps. 16:8) Glöm inte att vi älskar er väldigt mycket och att vi uppskattar ert stöd under dessa sista dagar.

Era bröder

Jehovas vittnens styrande krets