Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2015

 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

De predikar på haitisk kreol

De predikar på haitisk kreol

Sanningens budskap når ut på haitisk kreol

Det spansktalande fältet i Dominikanska republiken har varit mycket produktivt. Men med tiden har även människor som talar andra språk flyttat in i landet och visat intresse för det hoppfulla budskap vi förkunnar. I grannlandet Haiti är haitisk kreol det största språket. Även om relationen mellan dessa båda länder emellanåt varit ansträngd, utgör de tusentals haitierna i Dominikanska republiken en betydande del av arbetskraften i landet, och deras antal har ökat dramatiskt på senare tid.

Under många år var intresserade personer som talade haitisk kreol hänvisade till spanska församlingar för att få andlig hjälp och vägledning. För att hjälpa dessa bättre andligen gav den styrande kretsen 1993 anvisningar om att avdelningskontoret på Guadeloupe skulle undersöka om det fanns specialpionjärer från deras område som kunde tänka sig att flytta till Dominikanska republiken för att sprida sanningens budskap på haitisk kreol. Barnabé och Germaine Biabiany var ett av tre par som erbjöd sig att flytta. ”Till att börja med hade vi bara två broschyrer på haitisk kreol”, säger Barnabé. ”All annan litteratur var på franska, så vi fick översätta allt från franska till haitisk kreol.”

I januari 1996 fanns det nio förkunnare i Higüey och tio förkunnare i Santo Domingo som var villiga att stödja en grupp där man talade haitisk kreol.  Det bildades därför en grupp i varje stad, och med tiden blev båda grupperna församlingar. Men de här församlingarna upplöstes, eftersom det verkade som om de flesta haitier ville lära sig spanska och därför föredrog att tillhöra en spansk församling. ”Vi hade ett möte med bröderna från tjänsteavdelningen”, förklarar Barnabé, ”och det verkade då klokt att för tillfället lägga ner verksamheten på haitisk kreol.”

Verksamheten på haitisk kreol tar fart

År 2003 sände den styrande kretsen missionärsparet Dong och Gladys Bark till Dominikanska republiken för att de skulle försöka nå dem som talade haitisk kreol. De bearbetade distriktet i Higüey i två år och började se goda resultat. Den 1 juni 2005 bildades en församling på haitisk kreol. Dong Bark, Barnabé Biabiany och Steven Rogers, en annan missionär, reste outtröttligt över hela landet för att söka upp intresserade som talade haitisk kreol.

Arbetet gick framåt och fler församlingar bildades. Den 1 september 2006 bildades sedan den första kretsen för haitisk kreol. Den omfattade sju församlingar och två grupper, och Barnabé Biabiany tjänade som kretstillsyningsman.

Under de följande åren sändes fler missionärer till Dominikanska republiken för att förkunna på haitisk kreol. Dessutom kom många vittnen från Europa, Kanada, USA och andra platser för att hjälpa till. En grupp kvalificerade bröder fick i uppgift att förbereda en språkkurs i haitisk kreol som var för både utländska och dominikanska bröder och systrar.

Många tar för givet att de som inte är haitier men kan tala haitisk kreol är Jehovas vittnen.

Det har gjort stort intryck på haitierna att så många dominikanska bröder och systrar anstränger sig för att  lära sig deras språk. När en dominikansk förkunnare kan förklara Bibelns sanningar på haitisk kreol blir samtalet mer avslappnat och det blir lättare att få tala med den besökte om Guds rike. Det är så många av våra bröder och systrar som har lärt sig språket att många tar för givet att de som inte är haitier men kan tala haitisk kreol är Jehovas vittnen.

Det gör verkligen stort intryck när vi intresserar oss för människor från andra kulturer. Det visas bland annat av det som en dominikansk pionjärsyster som gick en av språkkurserna i haitisk kreol fick vara med om. När hon var ute i tjänsten träffade hon ett haitiskt par som visade intresse, och hon gjorde sedan återbesök hos dem för att starta ett bibelstudium. Hon berättar: ”När jag kom dit hälsade jag på frun med en kyss på kinden, som seden är bland kvinnorna i Dominikanska republiken. Kvinnan började gråta. När jag frågade henne vad det var, svarade hon: ’Det här är första gången under alla år jag bott här i landet som någon har hälsat på mig med en kyss.’”

Jehova har välsignat det hårda arbete som har lagts ner, och det har resulterat i en fantastisk tillväxt. Den 1 september 2009 fanns det 23 församlingar och 20 grupper där man talade haitisk kreol, och det bildades därför en andra krets. Antalet närvarande vid minneshögtiden 2011 visade att det fanns potential för ytterligare tillväxt. De 11 förkunnarna i den lilla staden Río Limpio blev till exempel mycket glada när det kom 594 till minneshögtiden. Och när man anordnade  minneshögtiden i staden Las Yayas de Viajama, där det inte fanns några förkunnare, var det 170 närvarande. I september 2011 fanns det 33 församlingar och 21 grupper där man talade haitisk kreol. Det bildades därför ytterligare en krets 2012.

Avdelningskontoren i Dominikanska republiken och Haiti har hjälpts åt att utbilda bröder och systrar från båda länderna. Bibelskolan för ogifta bröder har hållits på haitisk kreol fem gånger och Bibelskolan för gifta par fyra gånger.

En lektion i haitisk kreol.