Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2015

 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Katolska kyrkan och Trujillo

Katolska kyrkan och Trujillo

VAD för slags relation hade Trujillo till katolska kyrkan? Howard J. Wiarda, en politisk analytiker, konstaterade: ”Under den långa Trujilloeran i Dominikanska republiken, 1930–1961, gav kyrkan och staten varandra ömsesidigt stöd; diktatorn gynnade kyrkan, och den stödde hans regim.”

År 1954 reste Trujillo till Rom och ingick ett konkordat med påven. Trujillos före detta förtrogne, Germán Ornes, skriver: ”Eftersom den dominikanska kyrkan till överväldigande del är Trujillovänlig, har detta inneburit ett stort stöd för ’Chefen’ [Trujillo]. Prästerskapet, med ärkebiskoparna Ricardo Pittini och Octavio Beras i spetsen, tillhör regimens främsta propagandister.”

”Så fort det gavs tillfälle”, förklarar Ornes vidare, ”skickade påven hjärtliga hälsningar till Trujillo. ... Vid den kongress  om katolsk kultur som med ... [Trujillos] stöd hölls i Ciudad Trujillo 1956 framförde kardinal Francis Spellman som påvens särskilda sändebud en mycket innerlig hälsning. Kardinal Spellman reste ner från New York för att få ett triumfartat mottagande av generalissimus [Trujillo] själv. Deras hjärtliga omfamning blev förstasidesstoff i alla dominikanska tidningar dagen efter.”

År 1960 stod det att läsa i tidskriften Time: ”Fram till nu har Trujillo och kyrkan kommit bra överens. Ärkebiskop Ricardo Pittini, den katolska kyrkans primas i Amerika, är nu 83 år och blind, men för fyra år sedan sände han ett undertecknat brev till The New York Times där han hyllade Trujillo och sa att ’denne ”diktator” är älskad och aktad av sitt folk’.”

Men efter att troget ha gett sitt stöd åt Trujillos brutala diktatur i 30 år började katolska kyrkan ändra inställning när det politiska klimatet förändrades. Wiarda förklarar: ”När motståndet mot diktaturen växte och det senare gjordes ett försök att införa demokrati i landet tvingades kyrkan, som länge hade stått på vänskaplig fot med Trujillo, byta sida.”

År 2011 blev kyrkan till sist tvungen att be det dominikanska folket om ursäkt. I ett herdabrev som citerades i tidningen Dominican Today erkände katolska kyrkan att de hade gjort sina fel och att de inte alltid hade levt upp till sin tro, sitt kall och sitt ansvar. De bad därför om förlåtelse och vädjade till alla dominikaner om förståelse och överseende.