Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2015

 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Jordbävning i Haiti

Jordbävning i Haiti

Tillväxt på det kinesiska fältet

År 2005 förordnade avdelningskontoret den kinesisktalande beteliten Tin Wa Ng som specialpionjär för att han skulle förkunna för den stora kinesiska befolkningen i landet. Han var född och uppvuxen i Dominikanska republiken. Hans föräldrar hade flyttat till Santo Domingo från Kina.

Den 1 januari 2008 bildades en församling där man talade kinesiska (mandarin) i Santo Domingo, och 2011 bildades en grupp i Santiago. De 70 förkunnarna, däribland 36 reguljära pionjärer och flera hjälppionjärer, leder i medeltal 76 bibelstudier varje månad.

 Det engelsktalande fältet utforskas

År 2007 fanns det 27 466 förkunnare som var verksamma i 376 församlingar, och man ledde 49 795 bibelstudier. Men det fanns ingen församling för den relativt stora engelsktalande befolkningen i landet. I april 2008 skickade därför avdelningskontoret missionärerna Donald och Jayne Elwell till Santo Domingo för att bilda en engelsk grupp. En liten men entusiastisk skara förkunnare började med att kartlägga var de engelsktalande bodde och gjorde sedan upp distrikt så att de kunde vittna grundligt.

Deras ansträngningar gav resultat. Den engelsktalande gruppen i Santo Domingo fortsatte att växa, och i juli 2009 bildades en församling på 39 förkunnare. Församlingar bildades även på andra platser, och i november 2011 fanns det sju engelska församlingar och en grupp i landet.

En dövblind kvinna tar ställning för Jehova

En specialpionjär kommunicerar med Lorys genom att teckna i hennes händer.

Lorys, som har Ushers syndrom, växte upp föräldralös. Hon föddes döv och började förlora synen när hon var 16 år. Hon har viss synförmåga i dagsljus men är helt blind när det blir mörkt på kvällen. Det enda sättet för henne att kommunicera efter solnedgången är med taktilt teckenspråk.

Ett gift par som var specialpionjärer träffade Lorys när hon var 23 år. Hon bodde då tillsammans med en döv man och sin ettåriga hörande dotter. Lorys tackade ja till att vara med vid ett möte och blev rörd av det hon fick lära sig.

Lorys gjorde snabba förändringar i sitt liv. När hon till exempel fick reda på att det var orätt att bo ihop utan att vara gift, resonerade hon med sin sambo om  hur viktigt det var att de legaliserade sitt förhållande och förklarade att hon inte kunde tänka sig att bryta mot Bibelns moralnormer. Överraskad av hennes rättframhet gick han med på att gifta sig med henne.

När de hade gift sig blev Lorys förkunnare, och en kort tid därefter blev hon döpt. Som en följd av att hon studerade tillsammans med vittnena lärde hon sig också amerikanskt teckenspråk (ASL). Hon kunde sedan  lära sin dotter ASL, och hon undervisar henne nu om sanningen.

En förödande jordbävning i Haiti

Tisdagen den 12 januari 2010 kommer att finnas djupt inpräntad i dominikanernas och haitiernas sinne under lång tid framöver. Den dagen drabbades Haiti av en våldsam jordbävning. Den styrande kretsen gav omedelbart sitt godkännande till att avdelningskontoret i Dominikanska republiken sände pengar till avdelningskontoret i Haiti för att hjälpa de drabbade. Eftersom det gällde stora summor, fick Betels läkare, Evan Batista, som var 190 centimeter lång och vägde 127 kilo, i uppgift att överlämna pengarna.

Beslutet att skicka broder Batista visade sig vara välsignat, för när han kom till gränsen fick han reda på att  behovet av läkare var akut. Många som skadats allvarligt av jordbävningen fördes till sammankomsthallen intill avdelningskontoret för att få medicinsk behandling. När de haitiska bröderna förstod att brodern som kommit var läkare på avdelningskontoret i Dominikanska republiken, ringde de dit och frågade om broder Batista kunde få stanna kvar i Haiti. Det fick han naturligtvis, och det inleddes då en massiv insats för att hjälpa våra andliga bröder och systrar i Haiti – bara några timmar efter jordbävningen.

Bröder och systrar var snabbt på plats för att ge hjälp efter jordbävningen i Haiti 2010.

Inköpsavdelningen på avdelningskontoret i Dominikanska republiken tog omedelbart kontakt med sina matleverantörer. Genom dem kunde man skaffa fram nästan 7 ton ris, bönor och andra basvaror som transporterades till Haiti klockan halv tre på torsdagsmorgonen den 14 januari, och det var tydligtvis den första hjälpsändningen utifrån som kom in i landet. Senare samma dag var det ytterligare tre läkare från Dominikanska republiken som gjorde den sju timmar långa resan till avdelningskontoret i Haiti. Det hade hunnit bli kväll innan de kom fram, men i stället för att ta sig till sina login gick de direkt till de skadade och arbetade hårt ända fram till midnatt. Nästa dag hade ytterligare fyra läkare och fyra sjuksköterskor kommit från Dominikanska republiken. Kirurgiska ingrepp utfördes under mycket svåra omständigheter i ett provisoriskt operationsrum som man hade ställt i ordning i sammankomsthallen. Under veckan som följde behandlade de 12 läkarna och sjuksköterskorna över 300 skadade.

Varje dag sändes de allvarligaste fallen till Dominikanska republiken för att få behandling. Ibland användes de fordon som fraktade förnödenheter till  Haiti för att snabbt köra de skadade till olika läkarmottagningar runt om i Dominikanska republiken. Avdelningskontoret organiserade också patientbesöksgrupper för att uppmuntra de skadade och se till att de fick de mediciner och förnödenheter de behövde. Församlingarna i landet ordnade så att de anhöriga som följde med de skadade fick mat och logi.

Jehovas vittnen delade ut över 450 ton förnödenheter, däribland 400 000 mål mat.

Det outtröttliga och osjälviska arbete som utfördes av Jehovas folk efter katastrofen levandegör verkligen orden i Ordspråksboken 17:17, där det sägs: ”En sann vän visar alltid kärlek och är en broder som föds för tider av nöd.” Det finns många erfarenheter som visar hur Jehova genom sin heliga ande och den världsvida familjen av bröder och systrar har uppehållit sina lojala tjänare till och med när de stått inför döden. Det intensiva hjälparbetet pågick i flera månader. Jehovas vittnen delade ut över 450 ton förnödenheter, däribland 400 000 mål mat. Allt som allt var det 78 sjukvårdsutbildade vittnen från olika delar av världen som tillsammans med många andra frivilliga arbetare villigt gav av sin tid och sin kunskap för att hjälpa till. *

^ § 1 En mer utförlig rapport ges i Vakna! för december 2010, sidan 14–19.