Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Mycket goda framtidsutsikter

Mycket goda framtidsutsikter

Ett gott rykte

Jehovas vittnen har nu funnits i Dominikanska republiken i nästan 70 år. Under den här tiden har de skaffat sig ett mycket gott rykte. Det händer ofta att människor kommer fram till förkunnare och ber om litteratur, och det är inte ovanligt att man får höra kommentarer som: ”Jag tycker om den här religionen” eller ”Ni lever verkligen efter Bibeln”.

Ett exempel som visar vilket gott rykte vittnena har är det som hände när en Rikets sal byggdes på en tomt som en broder hade skänkt. När brodern skulle registrera egendomen upptäckte han att de hade utsatts för ett bedrägeri. Någon hade redan registrerat egendomen, och denne person anklagade nu brodern för att försöka ta marken ifrån honom. Saken fick avgöras i domstol. Det var ett komplicerat fall, eftersom personen i fråga kunde visa upp handlingar där egendomen stod i hans namn.

Vid ett tillfälle bad domaren broderns advokat att klargöra vilka det var han företrädde. När han förklarade att han företrädde en sammanslutning som Jehovas vittnen använder, sa domaren: ”I så fall finns det ingen anledning att tvivla på att det ni säger är sant. Jag känner till Jehovas vittnen, och jag vet mycket väl att de är hederliga. De skulle aldrig försöka bedra någon eller ta något som inte tillhör dem.”

När bevismaterialet lades fram under rättegången stod det klart att den åtalade mannen hade använt förfalskade dokument, så domaren avgjorde fallet till vittnenas fördel. ”Det här fallet är inte unikt”, berättade advokaten. ”Det finns en djup respekt för Jehovas vittnen i rättssalar över hela landet.”

 En framåtblick

Tiden får utvisa hur många fler rättsälskande människor som kommer att lära känna Bibelns sanningar och börja tillbe den sanne Guden. Fram till dess gör vi allt vi kan för att nå dessa människor. År 2013 använde Jehovas vittnen i Dominikanska republiken mer än 11 miljoner timmar till att predika, och de ledde 71 922 bibelstudier. Det är också uppmuntrande att lägga märke till att så många som 9 776 tog del i någon form av pionjärtjänst. I augusti samma år var det 35 331 som var ute i tjänsten. Det verkar dessutom finnas goda utsikter till fortsatt tillväxt, eftersom 127 716 var med vid minneshögtiden.

Arbetet med att predika och göra lärjungar i Dominikanska republiken har verkligen gått framåt sedan den där söndagen i april 1945, då Lennart och Virginia Johnson kom och började predika de goda nyheterna om Guds rike. Jehovas vittnen i Dominikanska republiken uppskattar verkligen sitt rika andliga arv. De är tacksamma för de modiga uppoffringar som tidigare generationer av de sanna tillbedjarna har gjort. Och de sätter särskilt stort värde på förmånen de nu har att få vittna grundligt om Guds rike. (Apg. 28:23) De ser fram emot den dag då alla på den här ön stämmer in med sina medtillbedjare runt om på jorden och sjunger: ”Jehova har blivit kung! Må jorden fröjda sig. Må de många öarna glädja sig.” (Ps. 97:1)