Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2015

 HÄNDELSER FRÅN DET SENASTE ÅRET

Globala bygg- och projekteringsavdelningen

Globala bygg- och projekteringsavdelningen

DEN snabba tillväxten i Jehovas organisation gör att det behövs fler Rikets salar, sammankomsthallar, kurslokaler, översättningskontor och avdelningskontor. Därför startade den styrande kretsen upp en ny avdelning i oktober 2013. Globala bygg- och projekteringsavdelningen (WDC) ska se till att allt från ritbord till renovering sker på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt. Den nya avdelningen finns på huvudkontoret i Brooklyn, New York, och arbetar under ledning av den styrande kretsens utgivarkommitté.

 WDC ansvarar för de regionala bygg- och projekteringsavdelningarna, som finns vid avdelningskontoren i Australien, Tyskland, Sydafrika och USA. De här avdelningarna samordnar projektering, bygg- och underhållsarbete i sina respektive områden. Syftet är att bygga fler Rikets salar på kortare tid. Förut byggdes Rikets salar med hjälp av den regionala byggnadskommittén (RBK) eller med hjälp av programmet för länder med begränsade resurser; de har nu slagits samman till en avdelning för att effektivisera projekten.

För att hantera det ständigt ökande behovet av Rikets salar och sammankomsthallar, bildades en lokal bygg- och projekteringsavdelning vid varje avdelningskontor. Den kommunicerar direkt med avdelningskontorets kommitté. Det här har inneburit en spännande förändring. Nu kan alla avdelningskontor förordna byggtjänare på heltid, som kan hjälpa till med att bygga Rikets salar och sammankomsthallar.

I april 2014 fanns det ett behov av att färdigställa 270 stora projekt, bland annat 90 översättningskontor, 35 sammankomsthallar och 130 avdelningskontor. Dessutom är det mer än 14 000 Rikets salar som antingen måste byggas eller helrenoveras.

Det är trosstärkande att se hur Jehovas enade folk bygger över gränser, kulturer och språk för att ära och upphöja Jehovas heliga namn. ”Det är fortfarande mycket arbete kvar”, säger  Dan Molchan som samarbetar med personalkommittén vid huvudkontoret, ”och därför uppskattar vi vännernas böner och frivilliga bidrag som gör det hela möjligt. Och vi uppskattar verkligen de vänner som ställer upp för att hjälpa till på projekten.”