Kära bröder och systrar!

”Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, eftersom vi ständigt har i minnet ert trogna arbete och er kärleksfulla möda och er uthållighet på grund av ert hopp som står till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.” (1 Thess. 1:2, 3) Så vackert de här orden beskriver hur vi känner för er! Vi tackar Jehova för er och för det fina arbete ni utför. Varför kan vi säga så?

Under det gångna året har ni varit fullt upptagna i ”ert trogna arbete”, och ni har understött Guds rikes intressen med ”er kärleksfulla möda”. Många av er planerade för att göra mer i tjänsten. Några flyttade till områden, och även till andra länder, där behovet av förkunnare är stort. Andra utökade sin tjänst genom att ta del i offentligt vittnande. Många kände att de ville vara hjälppionjärer vid tiden kring minneshögtiden, under den månad kretstillsyningsmannen besökte församlingen eller under den speciella kampanjen i augusti 2014. Även om era omständigheter ser olika ut förstår vi att ni arbetar av hela er själ för Jehova, och det vill vi berömma er för. (Kol. 3:23, 24) Ert ”trogna arbete” ger oss verkligen orsak att tacka Jehova!

Vi uppskattar också mycket er ”kärleksfulla möda” i samband med byggprojekt världen runt. Det råder  stort behov av olika anläggningar och lokaler för tillbedjan, eftersom antalet Jehovas vittnen fortsätter att öka. (Jes. 60:22) Tänk bara, högsta antal förkunnare förra året var 8 201 545 och i genomsnitt leddes 9 499 933 bibelstudier varje månad. Som ett resultat av den här ökningen behöver många avdelningskontor utvidgas eller renoveras. Naturligtvis behövs det också fler Rikets salar! Dessutom byggs också översättningskontor i många delar av världen så att översättarna kan bo och arbeta där språket de översätter till talas.

Vi kan därför fråga oss: Vad kan jag göra för att understödja de här byggprojekten? Några kan kanske erbjuda sig att vara med och arbeta på byggen. Men oavsett om vi kan ta del i byggarbete eller inte, har vi alla förmånen att få bidra med ”värdefulla ting” till de här viktiga projekten. (Ords. 3:9, 10) På den tiden då tältboningen byggdes var israeliterna så ivriga att bidra att man måste uppmana dem att sluta med att ge mer. (2 Mos. 36:5–7) Sådana exempel från Bibeln rör säkert våra hjärtan och motiverar oss att bidra. Er ”kärleksfulla möda” inom de här viktiga områdena av helig tjänst är ytterligare en anledning för oss att tacka Jehova!

Vi har särskild anledning att glädja oss när vi ser hur våra bröder är ståndaktiga och uthärdar under prövningar. Tänk till exempel på våra kära bröder i Sydkorea. Sedan 1950 har unga bröder där uthärdat fängelsestraff av varierande längd, eftersom de velat bevara sin kristna neutralitet. Flera generationer av  bröder har uthärdat den här behandlingen utan att vackla. Vår tro stärks av deras exempel på uthärdande!

I Eritrea har tre av våra bröder suttit i fängelse i mer än 20 år. Andra, däribland systrar och deras barn, har varit fängslade i kortare perioder. Stora ansträngningar har gjorts för att få dem fria, men hittills utan resultat. Men våra bröder har inte kompromissat. De har bevarat sin ostrafflighet under plågsamma omständigheter. Vi kommer ihåg dessa trogna vänner i våra böner. (Rom. 1:8, 9)

Naturligtvis sitter de flesta av er inte i fängelse på grund av er tro. Men många av er kämpar med åldrandets problem, kroniska hälsoproblem, motstånd från icke troende familjemedlemmar och släktingar och andra personliga svårigheter som kanske bara ni själva känner till. Trots det fortsätter ni att tjäna Jehova troget! (Jak. 1:12) Ni är värda beröm. Ert trogna uthärdande är ytterligare en anledning för oss att tacka Jehova.

Ja, ert trogna arbete, er kärleksfulla möda och er uthållighet ger oss underbara anledningar att ”tacka Jehova, ty han är god”. (Ps. 106:1) Vi älskar er alla, och vi ber att Jehova ska styrka er, uppehålla er och välsigna er så att ni kan tjäna honom för evigt.

Era bröder

Jehovas vittnens styrande krets