När israeliterna blivit räddade undan farao och hans styrkor vid Röda havet hade de verkligen anledning att tacka Jehova. Vi vill också tacka Jehova. Men när vi får utstå prövningar och problem kan vi lätt bli missmodiga. När det händer kan vi få tröst och styrka av att tänka på våra välsignelser.

 Bland de välsignelser som vi uppskattar mest är vårt säkra hopp om befrielse från allt som plågar och oroar oss. Vi vet att Jehova aldrig kommer att överge oss vilka svårigheter som än kan komma i vår väg. Vår kärleksfulle herde ger oss allt vi behöver för att kunna tjäna honom troget. Han upphör aldrig att vara ”en tillflykt och styrka, en hjälp som är lätt att finna i nöden”. (Ps. 46:1) Om vi tänker på sådana välsignelser kommer det att hjälpa oss att hantera till och med de svåraste prövningar. Under det kommande året vill vi med glädje tänka på våra välsignelser och ”tacka Jehova, ty han är god, ty hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid”. (Ps. 106:1)