Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2014

 HÖJDPUNKTER FRÅN GÅNGNA ÅRET

En fascinerande resa genom tiden

En fascinerande resa genom tiden

I oktober 2012 öppnade en ny utställning i Brooklyn i New York som handlar om Jehovas vittnens historia. Utställningen tar upp de motgångar och faror som kristna genom tiderna fått uppleva när de försökt följa det som Jesus lärde ut.

Redan under första veckan sågs utställningen av mer än 4 200 besökare och medlemmar av Betelfamiljen. Naomi, ett vittne som bor i närheten, gick en rundtur strax efter att utställningen öppnat. ”Det kronologiska upplägget på utställningen hjälpte mig att förstå när och varför saker och ting skedde”, säger hon. ”Jag lärde mig massor om vår organisation och dess nutida historia.”

 Utställningen skildrar tiden från när kristendomen grundades år 33 fram till vår tid. Den är uppdelad i fyra avdelningar där varje avdelning har ett bibliskt tema och introduceras med en kort film på engelska som också kan textas på ytterligare sex språk.

Namnet på den första avdelningen, ”Människorna har älskat mörkret”, är hämtat från det Jesus säger i Johannes 3:19. Bibeln förutsade att efter apostlarnas död skulle onda män ”träda fram” och ”förvränga sanningen”. (Apostlagärningarna 20:30) De som vågade gå emot strömmen fick betala ett högt pris.

I skarp kontrast till det får man i nästa avdelning, ”Låt ljuset lysa”, ett tema baserat på 2 Korinthierna 4:6, följa hur uppriktiga bibelforskare i slutet på 1800-talet började  studera Bibeln förutsättningslöst. De övergav falska läror som inte finns i Bibeln och predikade modigt upplysande sanningar. Det berättas också om hur deras förståelse ökade och hur de växte i antal fram till första världskriget.

I nästa rum i den här avdelningen får man veta mer om en unik produktion som Jehovas vittnen än i dag är kända för. År 1914 började bibelforskarna (som Jehovas vittnen då kallades) visa ”Skapelsedramat i bilder”. Miljoner såg den här multimediaproduktionen, där film kombinerades med stillbilder och synkroniserades med musik och tal. Utställningen visar också några av originalmålningarna och en stor tavla med över 500 diabilder i färg samt en kort film med ett smakprov från filmens introduktion.

 Den tredje avdelningen har temat ”Draken blev vred”, som är hämtat från Uppenbarelseboken 12:17. I den kan man läsa om hur Satan förföljt sanna kristna och om hur kristna varit neutrala i krigstider. Förutom bilder och föremål kan man också få se korta filmklipp som skildrar den hemska förföljelsen av samvetsvägrare. Ett filmklipp berättar om italienaren Remigio Cuminetti, som vägrade bära militäruniform eller ta del i första världskriget. Ett annat filmklipp berättar om Alois Moser från Österrike. På grund av att han vägrade säga ”Heil Hitler!” blev han av med jobbet och skickades längre fram till koncentrationslägret Dachau. I en svagt upplyst rekonstruktion av en fängelsecell hänger bilder av Jehovas vittnen som sattes i fängelse för sin tros skull i Grekland, Japan, Polen, det forna Jugoslavien och andra länder.

Temat på den fjärde avdelningen, ”Goda nyheter för alla nationerna”, är grundat på Uppenbarelseboken 14:6. Den handlar om Jehovas vittnens verksamhet under de senaste årtiondena. På väggarna hänger fullt av bilder som visar deras snabba tillväxt, ihärdiga predikande och broderliga kärlek. Slutligen kan besökare använda interaktiva dataskärmar för att utforska Bible House och Brooklyn Tabernacle, byggnader som användes av Jehovas vittnen för över 100 år sedan.

Utställningen finns på Columbia Heights 25 i Brooklyn i New York. Den är öppen måndag till fredag, 8:00 till 17:00, och inträdet är gratis. Om du är i New York, varför inte komma förbi och göra en fascinerande resa genom tiden?