Fredagen den 5 juli 2013 fick Betelfamiljen i USA höra en spännande pålysning. Anthony Morris från den styrande kretsen meddelade: ”Torsdagen den 4 juli 2013 nåddes en överenskommelse om att sälja de sex byggnaderna på Adams Street 117 och Sands Street 90 i Brooklyn. Försäljningen av byggnad 1–5 kräver att vi är utflyttade därifrån i mitten av augusti i år.”

Broder Morris förklarade att tvätt- och kemtvättsavdelningen på sjätte och sjunde våningen i byggnad 3 kommer att fortsätta användas till mitten av 2014. ”Byggnaden på Sands Street 90 kommer troligen att tömmas under 2017”, sa han.

 Försäljningen av de sex byggnaderna är en del i flytten av Jehovas vittnens huvudkontor från Brooklyn till den över 100 hektar stora tomten i Warwick i staten New York. Men man kunde inte fortsätta med förberedelser och schaktning på byggplatsen förrän man fått de nödvändiga tillstånden.

Betelfamiljen i USA lyssnade därför förväntansfullt när Mark Sanderson från den styrande kretsen torsdagen den 18 juli pålyste: ”Vi är glada att kunna meddela att i går eftermiddag, onsdagen den 17 juli, tog stadsbyggnadsnämnden i Warwick ett enhälligt beslut om att godkänna situationsplanen för Jehovas vittnens nya huvudkontor. Det här var det slutliga godkännandet som behövdes för att kunna ansöka om byggnadslov och sätta i gång med bygget. Det är intressant att det här beslutet kom exakt fyra år efter att vi köpte tomten i Warwick. Och dessutom är det som hänt de senaste dagarna och som lett fram till godkännandet ett tydligt bevis på Jehovas välsignelse.” Broder Sanderson tackade alla för deras hårda arbete och ihärdiga böner i samband med det här viktiga projektet. ”Och framför allt tackar och ärar vi Jehova för den här viktiga milstolpen i planerna med att flytta det nya huvudkontoret till Warwick.”

Fredagen den 26 juli sammanträffade broder Morris med omkring tusen frivilliga byggnadsarbetare som tjänar på Betel eller under de regionala  byggnadskommittéerna. De var samlade i den nya matsalen i Tuxedo, inte långt från Warwick. Efter att ha haft ett uppmuntrande tal berättade broder Morris att han hade en pålysning. ”Här i min hand har jag något jag skulle vilja visa er”, sa han. ”Överst på det här formuläret står det ’Byggnadslov’.” Innan han kunde fortsätta bröt en enorm applåd ut. Till allas glädje fortsatte Morris sedan med att läsa ett utdrag ur det första byggnadslovet, som hade utfärdats av myndigheterna i Warwick endast tre timmar tidigare.

Vad händer i Wallkill, Warwick och Tuxedo?

Sedan projektet med att bygga ut i Wallkill startade i augusti 2009 har omkring 2 800 bröder och systrar hjälpt till som tillfälliga arbetare. I projektet ingår att man ska bygga en ny bostadsbyggnad, ett parkeringshus och en kontorsbyggnad. En av de nuvarande bostadsbyggnaderna håller på att renoveras, och det görs även en del förändringar i tryckeriet, tvätten, hörsalen, servicebyggnaden och lobbyn. Projektet med utvidgningen i Wallkill förväntas hålla på till slutet av 2015.

Under tiden började bygget av det nya huvudkontoret i Warwick. De första månaderna arbetade man med grundarbete och installation av el och vatten. I slutet av 2013 började man bygga de tre första byggnaderna, fordonsverkstaden, servicebyggnaden och parkeringshuset för besökare. De här byggnaderna är nödvändiga för att arbetet här ska fungera smidigt, både under och efter bygget. Enligt planerna kommer man därefter att fortsätta med bygget av bostäderna och kontorsbyggnaden i början av 2014.

 Anläggningen i Tuxedo ligger på en tomt på 20 hektar ungefär en mil norr om Warwick. ”Den används som utgångsplats för bygget av huvudkontoret i Warwick”, förklarar Kenneth Chernish, medlem av byggnadskommittén. ”Man kommer att se till att arbetarna får mat, material och utrustning därifrån, och en del arbetare kommer även att bo där.” Utvalda regionala byggnadskommittéer i östra USA har hjälpt till med olika delar av projektet för att det ska kunna genomföras smidigt.

Många frivilliga arbetare som samarbetar med de regionala byggnadskommittéerna runt om i landet ser fram emot att få vara med på bygget av det nya huvudkontoret. Yrkeskunniga bröder och systrar har redan gjort förberedelser för att kunna vara med och hjälpa till på de olika byggplatserna. Leslie Blondeau, som jobbar på vvs-avdelningen tillsammans med sin man Peter, säger: ”Att få jobba tillsammans gör att vi kommer närmare varandra och ger oss många fina minnen för en lång tid framöver.”

”Jag jobbar just nu på el-avdelningen här i Tuxedo”, säger Mallory Rushmore. ”Varje dag är spännande. Det är så många olika volontärer som jobbar tillsammans här.”

”Det här är ett otroligt privilegium”, säger Quincy Dotson. ”Jag trodde att jag skulle ge mycket av mig själv, men i själva verket har jag fått så mycket mer.”

”Det är spännande att få vara en del av det här projektet”, säger Kenneth Chernish. ”Bröderna och systrarna jobbar snabbt och effektivt och har samtidigt väldigt trevligt.”