Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens årsbok 2014

 HÖJDPUNKTER FRÅN GÅNGNA ÅRET

Överlämnande av avdelningskontor

Överlämnande av avdelningskontor

Den 20 oktober 2012 var en stor dag för Jehovas vittnen i Sydkorea när avdelningskontorets renoverade och nybyggda lokaler överlämnades. Händelsen var speciellt betydelsefull med tanke på att vittnena i landet kunde se tillbaka på 100 år av trogen tjänst för Jehova. Under 2012 passerade förkunnarantalet dessutom 100 000 för första gången. Ungefär 1 200 volontärer från landet och 239 internationella tjänare och volontärer från nio olika länder har tillsammans arbetat för att färdigställa en ny bostadsbyggnad, en tryckerihall, inspelningsstudior och en fordonsverkstad.  Dessutom totalrenoverades de flesta befintliga byggnader.

Anthony Morris, medlem av den styrande kretsen, höll ett uppmuntrande överlämnandetal för de 3 037 närvarande. Nästa dag hölls ett specialmöte i en stor mässhall, och mer än 1 300 församlingar var sammankopplade via internet. Tillsammans var det 115 782 Jehovas vittnen och intresserade som lyssnade till det uppbyggande programmet.

Den 9 mars 2013 var en milstolpe för Jehovas vittnen i Liberia. Besökare från 11 länder församlades till överlämnandet av det nyrenoverade och utbyggda avdelningskontoret. Alla uppskattade att få höra överlämnandetalet av Guy Pierce, medlem av den styrande kretsen. Planeringen och bygget av avdelningskontoret hade försenats på grund av ett mer än tio år långt inbördeskrig. Men till slut kunde avdelningskontoret  byggas ut så att det nu omfattar angränsande tomter som tidigare hade använts av rebeller som gömställe och flyktingläger. Betelfamiljens 51 medlemmar var mycket glada över bostadsdelen med 35 rum, den renoverade kontorsbyggnaden, den nya lagerlokalen, den nya servicebyggnaden och det nya köket med matsal.

De som bor i Georgien är kända för att vara varma och andligt sinnade. Efter Sovjetunionens upplösning kom en period av stor tillväxt bland Jehovas vittnen, som följdes av en tid av svår förföljelse, men på senare tid har motståndet minskat avsevärt. Lördagen den 6 april 2013 var en milstolpe i Jehovas vittnens historia i Georgien. Då höll David Splane, medlem av den styrande kretsen, överlämnandetalet över det renoverade och utbyggda avdelningskontoret, en sammankomsthall och en undervisningslokal för Skolan för kristna förkunnare och Skolan för resande tillsyningsmän och deras hustrur. Totalt var 338 besökare från 24 länder och mer än 800 georgiska vittnen med på överlämnandeprogrammet.

Georgien

Nästa dag kunde 15 200 lyssna till ett speciellt tal av broder Splane som streamades till möteslokaler över hela Georgien. Det här var mycket gripande för många. En ung broder sa: ”Nu vet jag hur det kommer att bli i den nya världen.”

Den 29 juni 2013 överlämnades en tre våningar hög kontorsbyggnad vid Betel i Rangoon i Burma. Guy Pierce från den styrande kretsen höll överlämnandetalet för de 1 013 närvarande, däribland gäster från 11 olika länder. En man från ett land där vår verksamhet  är förbjuden gick fram till de burmesiska vänner som hälsade gästerna välkomna vid flygplatsen. Han pekade på skylten ”Välkomna Jehovas vittnen” och frågade: ”Välkomnar ni dem för något slags rättsfall?” ”Nej, vi hälsar våra vänner välkomna”, svarade de. Mannen undrade: ”Så vem är Jehova?” Självklart passade våra bröder och systrar på att vittna för honom. Dagen efter överlämnandeprogrammet hölls ett speciellt möte vid ett stort kongresscenter i Burma, där broder Pierce höll ett tal med temat ”Tjäna Jehova med ett förståndigt hjärta”. Programmet överfördes via telefon till sex andra platser i Burma med totalt 2 963 åhörare. En av busschaufförerna som körde lokala vänner till det mötet sa: ”Jag har lagt märke till att ni skiljer er mycket från andra religioner. Ni är artiga, snyggt klädda och mycket vänliga. Jag har kört buss i många år men aldrig träffat på så ordentliga människor!”

Burma: Vänner välkomnar besökare till överlämnandeprogrammet.

 Onsdagen den 3 juli 2013 var ett glädjerikt tillfälle för Jehovas vittnen i Moldavien, då Stephen Lett från den styrande kretsen höll talet vid överlämnandet av det utbyggda avdelningskontoret. Utbyggnaden består av ett trevåningshus med en litteraturdepå och tio bostadsrum samt en Rikets sal på två våningar som används av sju församlingar. De 33 medlemmarna av Betelfamiljen var glada över att kunna välkomna gäster från Irland, Nederländerna, Rumänien, Ryssland, Tyskland, Ukraina och USA. Bland de närvarande fanns bröder och systrar som lojalt tjänat Jehova under förbudstiden, och en del av dem hade hjälpt till med att duplicera och distribuera litteratur under den perioden. Där fanns också många som hade deporterats tillsammans med sina föräldrar till Sibirien under olika förföljelsekampanjer mot Jehovas vittnen i det forna Sovjetunionen. På söndagen lyssnade 14 705 till ett entusiastiskt tal av broder Lett som tolkades till rumänska och ryska – det största mötet som Jehovas vittnen någonsin har haft i Moldavien.

Fortsätt be och ge inte upp

Jesus framhöll hur viktigt det är för oss ”att alltid be och att inte ge upp”. (Luk. 18:1) När vi ber stärks vårt hopp, så vi vill ”be oupphörligt” och vara ”ihärdiga i bönen”. (1 Thess. 5:17; Rom. 12:12) Om vi gör det kommer ”fridens Gud” att hjälpa oss ”att göra hans vilja, och må han i oss genom Jesus Kristus utföra det som är välbehagligt i hans ögon”. (Hebr. 13:20, 21)