Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

JW LIBRARY

Använd historikfunktionen (iOS)

Använd historikfunktionen (iOS)

JW Library sparar en historik över artiklar och bibelställen som du läser. Det kan vara användbart om du till exempel vill gå tillbaka till ett bibelställe som du läst tidigare.

Följ de här instruktionerna för att använda historiken:

 Gå tillbaka i historiken

Tryck på knappen Bibeln, och håll inne fingret, för att se en lista över bibelställen som du nyligen har läst. Tryck på ett bibelställe i historiken för att öppna det.

Tryck på knappen Publikationer, och håll inne fingret, för att se en lista över artiklar som du nyligen har läst. Tryck på en artikel i historiken för att öppna den.

 Rensa historiken

Tryck, och håll inne fingret, på knappen Bibeln eller knappen Publikationer för att öppna historiken. Tryck på knappen Rensa för att rensa hela listan.

De här funktionerna introducerades under maj 2014 i JW Library 1.2, som är kompatibel med iOS 6.0 och senare. Om du inte kan se de här funktionerna, följ instruktionerna under rubriken ”Få tillgång till de senaste funktionerna” i artikeln ”Kom i gång med JW Library (iOS)”.