Färgerna motsvarar de åtta kategorier av bibelböcker som beskrivs under fråga 19 i Bibelguiden.