Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Inriktat på tjänsten

Inriktat på tjänsten

Orden och fraserna i JW Language är utvalda för att hjälpa dig att kunna predika, undervisa och använda bibliska uttryck. Det finns också flera vikblad som du kan använda för att jämföra ditt eget språk med det du vill lära dig.