Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Inlärningsmetoder

Inlärningsmetoder
 • Läs ord och fraser på det språk du redan talar parallellt med det språk du vill lära dig.

 • Lyssna på ord, meningar eller hela publikationer på det språk du vill lära dig.

 • Titta på filmer som används i tjänsten både på ditt eget språk och på det språk du vill lära dig.

 • Lär dig med hjälp av bilder.

 • Se hur olika ord påverkar meningsuppbyggnaden med hjälp av grammatikfunktionen.

 • Öva med hjälp av olika aktiviteter.

  • Titta på: Titta på bilder och välj rätt översättning.

  • Para ihop: Para ihop rätt par.

  • Lyssna på: Lyssna och välj rätt översättning.

  • Gloskort: Titta på bilder och gissa rätt betydelse.

  • Hörövning: Lyssna på en samling och öva genom att säga ordet eller meningen i pausen som följer.