Gå in på Collection och tryck på en av dina samlingar. Tryck sedan på Start Activity för att se en lista med de olika aktiviteterna:

  • Titta (Look): Välj det ord eller den fras som passar ihop med det du ser

  • Para ihop (Match): Para ihop rätt ord med rätt bild eller para ihop rätt ord med rätt översättning

  • Lyssna (Listen): Lyssna och välj rätt ord eller fras

  • Gloskort (Flash Cards): Gissa översättningen innan det rätta svaret visas. Man kan ändra uppspelningshastigheten genom att trycka på uppspelningshastighetsikonen. Tryck på ljudikonen för att sätta på eller stänga av ljudet.

  • Ljudlektioner (Audio Lessons): Lyssna på en samling fraser. Tryck på Edit längst ner till höger för att välja i vilken ordning du vill att fraserna ska komma. Välj en förinställd ordning eller skapa din egen.