Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

JW BROADCASTING

Lyssna på inspelningar på tv.jw.org

Lyssna på inspelningar på tv.jw.org

I sektionen Ljudinspelningar på tv.jw.org finns många ljudinspelningar som är sorterade i olika underkategorier. Du kan lyssna på en enskild inspelning eller på alla i en underkategori.

Klicka eller tryck på Ljudinspelningar för att se de olika underkategorierna. Följ anvisningarna här nedan för att lyssna på inspelningarna:

 Lyssna på en inspelning eller alla i en underkategori

Inspelningarna visas i de olika underkategorierna. Gå nedåt för att se alla underkategorier.

På en dator eller platta: Klicka eller tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att se fler inspelningar som finns i underkategorin.

På en mobil: Den första inspelningen i underkategorin visas. Tryck på Se mer för att se fler inspelningar som finns i underkategorin.

Välj en inspelning genom att klicka eller trycka på titeln eller bilden till den. Bilden och titeln till den valda inspelningen visas nu högst upp på skärmen.

Inspelningen startar när du klickar eller trycker på Play. (OBS: På enheter med iOS och Android måste du trycka play igen när inspelningen har laddats.)

  • Tips: I stället för att spela upp en enskild inspelning kan du välja att lyssna på alla inspelningar i en underkategori genom att klicka eller trycka på den här symbolen.

  • Klicka eller tryck på den här symbolen för att spela upp inspelningarna i en underkategori i slumpvis ordning.

    OBS: Uppspelningen slutar när alla inspelningar i en underkategori har spelats.

 Hur man använder kontrollerna

  • Klicka eller tryck på den här symbolen för att pausa.

  • Klicka eller tryck på den här symbolen för att fortsätta lyssna.

  • Dra markören framåt eller bakåt för att komma till en annan del av inspelningen.

  • När du har tryckt på Spela alla, eller valt att lyssna i slumpvis ordning, kan du trycka på den här symbolen för att lyssna på föregående inspelning i underkategorin.

  • När du har tryckt på Spela alla, eller valt att lyssna i slumpvis ordning, kan du trycka på den här symbolen för att lyssna på nästa inspelning i underkategorin.

  • Använd ljudinställningarna på din dator eller enhet för att ändra volymen.