Sektionen Kanaler tv.jw.org påminner om vanlig tv, eftersom den har flera kanaler med schemalagda program. Välj en kanal för att se vad som sänds just nu. Använd sektionen Program om du vill se ett program från början och kunna pausa och hoppa framåt eller bakåt i programmet.

Följ anvisningarna här nedan när du vill titta på kanalerna:

 Titta på en kanal på datorn

Klicka på Kanaler. Den förvalda kanalen laddas, och programmet som är schemalagt i programtablån börjar spelas upp.

 • För pekaren över filmen och klicka på den här symbolen för att se filmen i fullskärmsläge.

 • Tryck på Esc-tangenten, eller för pekaren över filmen och klicka på den här symbolen, för att lämna fullskärmsläget.

 • För pekaren över filmen och håll den över den här symbolen för att ändra upplösning på filmen. Klicka på önskad upplösning. (OBS: Den här funktionen stöds inte av alla webbläsare.)

  OBS: En högre siffra motsvarar bättre bildkvalitet på filmen, vilket kräver en snabbare uppkoppling. Välj den upplösning som fungerar bäst med din uppkoppling och skärmstorlek. (För mer information se Ändra inställningar för din dator, platta eller mobil.)

 • För pekaren över filmen och håll den över den här symbolen för att ändra volymen. Dra markören uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka.

Klicka på Spela från början för att se det aktuella programmet från början. Du lämnar sektionen Kanaler och hamnar i sektionen Program.

Tips: Klicka på den här symbolen för att välja vilken kanal som ska starta på din dator när du klickar på Kanaler.

Om du tittar under en längre tid, utan att byta kanal, kommer sändningen att avbrytas med en fråga om du fortfarande tittar. Anledningen är att det kostar pengar att sända varje program, så om ingen tittar vill vi inte fortsätta sända programmet. Om du fortfarande tittar är det bara att klicka på OK, så fortsätter sändningen.

 Titta på en kanal på en mobil enhet

OBS: Mobila enheter fungerar lite olika beroende på storleken på skärmen och operativsystemet. Vissa av de här skillnaderna beskrivs i anvisningarna här nedan.

På en större enhet, till exempel en platta, tryck på Kanaler för att se den förvalda kanalen.

På en mindre enhet, till exempel en mobil, tryck på meny-symbolen längst upp till höger. Tryck på Kanaler för att se den förvalda kanalen, eller tryck på nedåtpilen till höger om Kanaler för att välja kanal.

Tryck på play för att starta programmet.

 • Tryck snabbt två gånger på filmen för att se den i fullskärmsläge, eller tryck på filmen en gång och sedan på den här symbolen.

  OBS: När du ser på en kanal i fullskärmsläge kan det hända att filmkontrollerna (paus, spela upp, framåt och bakåt) visas, men de går inte att använda.

 • iOS: Tryck på skärmen och sedan på den här symbolen eller på Klar för att lämna fullskärmsläget.

  Android: Tryck på skärmen och sedan på enhetens bakåtknapp för att lämna fullskärmsläget.

  Windows Mobile: Tryck på enhetens bakåtknapp för att lämna fullskärmsläget.

 • Tryck på filmen och sedan på den här symbolen för att ändra upplösning på filmen. (OBS: Vissa mobila enheter saknar stöd för den här funktionen.)

  OBS: En högre siffra motsvarar bättre bildkvalitet på filmen, vilket kräver en snabbare uppkoppling. Välj den upplösning som fungerar bäst med din uppkoppling och skärmstorlek. (För mer information se Ändra inställningar för din dator, platta eller mobil.)

Tryck på Programtablå för att se vilka program som är på gång. På mindre enheter visas programtablån längst ner på sidan.

Tryck på Spela från början för att se det aktuella programmet från början. Du lämnar sektionen Kanaler och hamnar i sektionen Program.

Tips: Tryck på den här symbolen för att välja vilken kanal som ska starta på din enhet när du klickar på Kanaler.

 Byt kanal på en dator eller platta

När en film spelas upp i normalläge (inte fullskärmsläge) visas en lista med kanalerna nedanför filmen. Klicka eller tryck på en av kanalerna för att byta till den.

På en dator eller platta visas kanalerna längs den nedre kanten. Den aktuella kanalen markeras med en blå linje ovanför kanalens namn.

Klicka eller tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att se fler kanaler. Klicka eller tryck på en av kanalerna för att byta till den.

På en dator börjar det aktuella programmet spelas upp direkt när du klickat på det. På enheter med iOS och Android måste du trycka på play för att filmen ska spelas upp.

 Byt kanal på en mobil

Om du håller mobilen i landskapsläge, och en film spelas upp i normalläge (inte fullskärmsläge), visas en lista med kanalerna nedanför filmen. Tryck på en av kanalerna för att byta till den.

Om du håller en mindre enhet, till exempel en mobil, i porträttläge visas en vertikal lista med kanalerna nedanför filmen. Den aktuella kanalen markeras med en blå linje ovanför kanalens namn. Tryck på nedåtpilen, som finns till höger om kanalens namn, för att se vad som visas just nu. Gå nedåt för att se vilka program som står på tur, hur långa de är och när de startar.

Tryck på uppåtpilen för att dölja informationen.

Tryck på en av kanalerna för att byta till den, och tryck sedan på play för att starta det aktuella programmet.

 Titta i programtablån

På en dator eller platta går det att klicka på programtablån i normalläge (inte fullskärmsläge). Om du använder en mindre enhet, till exempel en mobil, se Byt kanal på en mobil.

Klicka eller tryck på Programtablå för att se en lista med alla kanaler och vilka program som står på tur.

Varje spalt motsvarar en kanal. Det aktuella programmet visas högst upp i spalten. Nedanför visas en lista med vilka program som står på tur, hur långa de är och när de startar.

Klicka eller tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att se fler kanaler. Klicka eller tryck på en av kanalerna för att lämna programtablån och byta till den valda kanalen.

OBS: Tiderna som visas i programtablån är beräknade enligt din tidszon (alltså den tidszon som din dator eller enhet är inställd på). Det betyder att alla som tittar på en kanal inte ser samma program samtidigt. Om du till exempel tittar på ett program 19:00, kommer någon i en tidszon öster om dig att ha sett det programmet en timme tidigare, alltså när den lokala tiden där var 19:00. Och någon som tittar i en tidszon väster om dig kommer att titta på programmet en timme senare, när den lokala tiden där är 19:00.

Klicka eller tryck på Programtablå igen för att lämna programtablån och fortsätta titta på programmet.