Under sektionen Program kan du titta på alla filmer som finns på JW Broadcasting och samtidigt ha full kontroll över uppspelningen (välja film, pausa och spola). Du kan spela upp en specifik film eller alla filmer inom en underkategori.

(Obs: Din fjärrkontroll kanske inte ser ut exakt som på bilderna i de här instruktionerna.)

Välj Program på hemskärmen för att se de olika filmkategorierna. Följ de här instruktionerna för att hitta och titta på filmer:

 Hitta en film

 • Du kan navigera bland kategorierna genom att svepa på pekytan på din fjärrkontroll. Den markerade kategorins bild är lite större än de andra bilderna.

 • Tryck på fjärrkontrollens pekyta för att välja den markerade kategorin.

Några filmer ligger under flera kategorier. Till exempel Den förlorade sonen ligger under Filmer, Familj och Tonåringar.

Varje rad representerar en underkategori av filmer. Över raden står namnet på underkategorin.

Obs: Några underkategorier fortsätter utanför skärmens högra kant.

 • Svep Upp eller Ner för att navigera bland underkategorierna.

 • Svep Vänster eller Höger för att bläddra bland de olika filmerna i en underkategori.

 • Du kan välja att Spela alla filmer i en underkategori. Då visas den första filmen och sedan alla efterföljande filmer. Uppspelningen avslutas automatiskt när alla filmer i underkategorin har visats.

 • Tryck på pekytan för att välja en film och för att visa information om filmen.

Välj något av följande alternativ:

 • Spela: Spela filmen från början.

 • Spela alla: Spela alla filmer i underkategorin. Först visas den valda filmen. Uppspelningen avslutas automatiskt när alla filmer i underkategorin har visats.

 • Fortsätt: Fortsätt titta på filmen från den tidpunkt där du slutade titta senast.

Under filminformationen ser du andra filmer i samma underkategori. Svep Ner för att gå till underkategorin. Svep Upp för att gå tillbaka till filminformationen.

 Hantera uppspelningen

När en film spelas i sektionen Program kan du hantera uppspelningen med din fjärrkontroll:

 • Spela/Pausa: Tryck på knappen för att pausa filmen. Tryck på knappen igen för att fortsätta. Du kan också trycka i mitten av pekytan för att spela eller pausa.

 • Spola tillbaka: Svep Vänster medan filmen är pausad för att spola filmen bakåt. Tryck på Spela/Pausa för att fortsätta titta på filmen.

 • Spola framåt: Svep Höger medan filmen är pausad för att spola filmen framåt. Tryck på Spela/Pausa för att fortsätta titta på filmen.

 • Hoppa framåt: För att hoppa framåt tio sekunder kan du hålla fingret på den högra delen av pekytan på fjärrkontrollen.

 • Du kan trycka på pekytan när du ser ikonen för att hoppa framåt i filmens tidslinje längst ner på skärmen.

 • Hoppa bakåt: För att hoppa bakåt tio sekunder kan du hålla fingret på den vänstra delen av pekytan på fjärrkontrollen.

 • Du kan trycka på pekytan när du ser ikonen för att hoppa bakåt i filmens tidslinje längst ner på skärmen.

 • Meny: Gå tillbaka till filminformationen.

 Titta på nya och aktuella filmer

Hemskärmen i JW Broadcasting visar två kategorier med program:

 1. Aktuella: Filmer i fokus just nu, till exempel filmer som är aktuella för tjänstemötet eller den andliga familjekvällen.

 2. Nytillagt: De senast tillagda filmerna.