Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

JW BROADCASTING

Lyssna på ljudinspelningar på Apple TV

Lyssna på ljudinspelningar på Apple TV

Under sektionen Ljudinspelningar hittar du flera kategorier, till exempel musik, pjäser och dramatiserade bibeluppläsningar.

(Obs: Din fjärrkontroll kanske inte ser ut exakt som på bilderna i de här instruktionerna.)

Välj Ljudinspelningar i menyn på hemskärmen i JW Broadcasting för att se tillgängliga kategorier. Följ de här instruktionerna för att hitta och lyssna på ljudinspelningar:

 Lyssna på en ljudinspelning

Varje rad representerar en kategori av ljudinspelningar. Över raden står namnet på kategorin.

 • Svep Upp eller Ner på fjärrkontrollens pekyta för att navigera bland kategorierna.

 • Svep Vänster eller Höger på fjärrkontrollens pekyta för att bläddra bland ljudinspelningarna inom en kategori. Den markerade ljudinspelningens bild är lite större än övriga bilder.

 • Tryck på fjärrkontrollens pekyta för att välja den markerade ljudinspelningen. Då visas information om den inspelning du valt.

Välj något av följande alternativ:

 • Spela: Spela upp ljudinspelningen från början.

 • Spela alla: Spela alla ljudinspelningar i den aktuella kategorin. Först spelas den valda inspelningen. Uppspelningen avslutas automatiskt när alla ljudinspelningar i kategorin har spelats upp.

 • Fortsätt: Fortsätt lyssna på ljudinspelningen från den tidpunkt där du slutade lyssna senast.

Nedanför informationen för ljudinspelningen ser du andra inspelningar i samma kategori. Svep Ner för att gå till kategorierna. Svep Upp för att gå tillbaka till informationen för ljudinspelningen.

 Lyssna på en kategori

Utöver att spela upp enskilda ljudinspelningar kan du även spela upp en hel kategori. Under sektionen Ljudinspelningar kan du gå till kategorin du vill lyssna på och sedan välja ett av följande alternativ:

 • Spela alla: Spela upp alla ljudinspelningar inom kategorin i turordning.

 • Slumpvis ordning: Spela upp alla ljudinspelningar i kategorin i slumpvis ordning.

Uppspelningen avslutas automatiskt när alla ljudinspelningar i kategorin har spelats upp.

 Hantera ljuduppspelningen

Så här styr du ljuduppspelningen med din fjärrkontroll:

 • Spela/Pausa: Tryck för att pausa ljuduppspelningen. Tryck på knappen igen för att fortsätta uppspelningen. Du kan även trycka i mitten av fjärrkontrollens pekyta för att spela och pausa.

 • Spola tillbaka: Svep Vänster medan uppspelningen är pausad för att spola bakåt. Tryck på Spela/Pausa för att fortsätta uppspelningen.

 • Spola framåt: Svep Höger medan uppspelningen är pausad för att spola framåt. Tryck på Spela/Pausa för att fortsätta uppspelningen.

 • Hoppa framåt: För att hoppa framåt tio sekunder kan du hålla fingret på den högra sidan av fjärrkontrollens pekyta.

 • Du kan trycka på pekytan när du ser ikonen för att hoppa framåt i tidslinjen längst ner på skärmen.

 • Hoppa bakåt: För att hoppa bakåt tio sekunder kan du hålla fingret på den vänstra sidan av fjärrkontrollens pekyta.

 • Du kan trycka på pekytan när du ser ikonen för att hoppa bakåt i tidslinjen längst ner på skärmen.

 • Meny: Gå tillbaka till informationen om ljudinspelningen.