Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

WEBBPLATSEN JW.ORG

Använd studiebibeln

Använd studiebibeln

Den engelska studieutgåvan av Nya världens översättning av Den heliga skrift har förbättrade studieverktyg, däribland:

 • En kort text och en film som introducerar varje bibelbok

 • En översikt av innehållet i varje bibelbok

 • Studienoter till vissa verser

 • Fotnoter till ord eller uttryck

 • Kategoriserade parallellhänvisningar

 • Bilder och filmer

 • En ordförklaring

 • Tillägg med kartor, diagram och annat studiematerial

 • Ljudinspelningar

 • Återgivning av verser från andra bibelöversättningar

Studieutgåvan av Matteus evangelium gavs ut på engelska i oktober 2015. Fler bibelböcker kommer att läggas till så snart studiematerialet för dem är klart.

Följ de här instruktionerna för att bekanta dig med studiebibelns funktioner:

Leta upp en bibelbok och ett kapitel

Gå till PUBLIKATIONER > BIBELN och välj engelska i språklistan. Klicka på New World Translation of the Holy Scriptures (study edition).

Innehållsförteckningen (Table of Contents) visar de tillgängliga bibelböckerna i blått. Där finns också länkar till annat material, till exempel en ordförklaring (Glossary of Bible Terms), flera tillägg (Appendix) samt bilder och filmer (Media).

 • Klicka på knappen Tabell för att visa studiebibelns innehåll i tabellformat. Det är standardvyn.

 • Klicka på knappen Lista för att visa studiebibelns innehåll i kolumner. Då visas de hebreiska och de kristna grekiska skrifterna i var sin kolumn.

Klicka på en bibelbok. Sidan som visas innehåller en tabell över bokens kapitel, en översikt av bibelboken (Overview) och knappar för två andra funktioner:

 • (Introduction) En kort text och en film som introducerar bibelboken.

 • (Overview) En översikt av den aktuella bibelboken. I den vanliga utgåvan av Nya världens översättning på engelska är översikten indelad efter kapitel. Men i studieutgåvan är översikten indelad efter de ämnen som behandlas i bibelboken.

Klicka på kapitlet du vill visa.

 Rullgardinsmenyerna överst på sidan visar vilken bibelbok och vilket kapitel du är i. Där kan du välja en annan bibelbok, ett annat kapitel eller ett verktyg i studiebibeln, till exempel bibelbokens översikt eller ordförklaringen.

Använd studieverktygen när du läser ett kapitel

På vänstra sidan av skärmen visas Textfältet, och till höger visas Referenspanelen. (OBS: På enheter med liten skärm är Referenspanelen dold. Du kan visa den genom att trycka på ett versnummer, en fotnotssymbol, en parallellhänvisning eller ikonen Visa referenspanel.)

Så här kan du använda studiefunktionerna:

 • Klicka på ett kapitel- eller versnummer. Då visas studiematerial som hör till den versen i den valda fliken i Referenspanelen.

 • Klicka på en fotnotssymbol för att visa fotnoten som hör till ordet eller uttrycket.

 • Klicka på en parallellhänvisning för att i Referenspanelen visa hänvisningen.

 • Du kan lyssna på en ljudinspelning av en specifik vers i kapitlet. Klicka på texten i versen och sedan på ljudikonen som visas.

 • Vill du lyssna på kapitlet från början så klickar du på ikonen Spela upp i ljudfältet överst på sidan.

 • Du kan även lyssna på ett bibelställe som du öppnat från en hänvisning i Referenspanelen, genom att klicka på ikonen Spela upp i rutan som öppnas.

 • Klicka på ikonen Paus för att pausa uppspelningen.

 • Klicka på ikonen Utforska för att visa fliken Utforska i Referenspanelen. Då visas alla studienoter, fotnoter, parallellhänvisningar samt bilder och filmer för det aktuella kapitlet. (Den här fliken visas automatiskt när du väljer ett kapitel.)

 • Klicka på ikonen Jämför biblar för att öppna fliken Jämför biblar i Referenspanelen. Då visas andra översättningar av den aktuella versen.

 • Klicka på ikonen Parallellhänvisningar för att visa fliken Parallellhänvisningar i Referenspanelen. Då visas en lista över alla parallellhänvisningar till kapitlet.

 • Klicka på ikonen Visa referenspanelen för att visa Referenspanelen på enheter med mindre skärmstorlek.

 • Klicka på ikonen Dölj referenspanelen för att dölja Referenspanelen på enheter med mindre skärmstorlek.

Fliken Utforska

Överst i fliken Utforska finns översikten till kapitlet. Om översikten innehåller underavdelningar, kan du visa dem genom att klicka på plustecknet (+) och dölja dem genom att klicka på minustecknet (-).

Därefter ser du följande för varje vers i kapitlet:

 • Studienoter: Studiematerial för versen.

 • Media: Bilder eller filmer som hör till versen. Klicka på bilden eller beskrivningen för att öppna Mediegalleriet och lära dig mer.

 • Fotnoter: Ytterligare information om ord eller uttryck i versen.

 • Parallellhänvisningar: Parallellhänvisningar som är länkade till ord eller uttryck i versen. Klicka på plustecknet (+) för att visa bibelstället. Klicka på minustecknet (-) för att dölja bibelstället.

Klicka på ett versnummer, en fotnot eller en parallellhänvisning i Textfältet för att visa det tillhörande studiematerialet i Referenspanelen.

Fliken Jämför biblar

Fliken Jämför biblar visar den aktuella versen från andra bibelöversättningar. Klicka på en annan vers i Textfältet för att se andra översättningar av den versen.

Fliken Parallellhänvisningar

Fliken Parallellhänvisningar visar alla parallellhänvisningar för det aktuella kapitlet indelat i tre olika kategorier:

 1. Parallellskildringar (Parallel Event): Hänvisningar till samma bibliska händelse i en annan bok eller ett annat kapitel.

 2. Citat (Quotation): Andra bibelverser som citeras i det här kapitlet.

 3. Annat (Other): Hänvisningar som varken är parallellskildringar eller citat. Det kan vara verser som handlar om samma person eller plats, användning av samma uttryck, en uppfyllelse av en profetia eller en vers som tar upp en liknande princip.

Klicka på plustecknet (+) för att visa alla parallellhänvisningar för en vers och se hela texten, eller på minustecknet (-) för att dölja hänvisningarna och texten.

 Klicka på Markera alla (Highlight All) vid en av kategorierna för att markera alla parallellhänvisningar från den kategorin i Textfältet. Det kan vara användbart om du till exempel vill se alla ställen där man i de kristna grekiska skrifterna citerade från de hebreiska skrifterna.

Se bilder och filmer som hör till en bibelbok

Mediegalleriet är en samling bilder och filmer som hör till varje bibelbok. De visas i den ordning de hänvisas till i bibelboken.

Du kan hitta till Mediegalleriet på ett av följande sätt:

 • Klicka på en bild i Referenspanelen.

 • Välj Media i innehållsförteckningen (Table of Contents) eller via rullgardinsmenyn överst på sidan. Klicka på bilden eller textlänken till en bibelbok.

Mediegalleriet består av tre delar:

 1. Bilden eller filmen. Klicka på pilen till vänster för att se föregående bild eller film. Klicka på pilen till höger för att se nästa bild eller film.

 2. En kort beskrivning av bilden och en lista över andra bibelställen som hänvisar till samma bild i Referenspanelen.

  På enheter med mindre skärmstorlek kan du klicka på ikonen Visa bildtext (Show Caption) för att visa bildtexten.

 3. En rad med miniatyrer som visar en översikt av bilder och filmer. Klicka på pilen till vänster eller pilen till höger för att se fler miniatyrer. Klicka på en miniatyr för att visa bilden eller filmen.

 När du har klickat på en bild kan du zooma med hjälp av knapparna zooma in och zooma ut. På en pekskärm kan du zooma genom att dra ihop eller dra isär fingrarna.

När du valt en film kan du med hjälp av filmkontrollerna spela upp och pausa filmen samt visa den i helskärmsläge.

Använd översikten av en bibelbok, ordförklaringen eller tilläggen

Det finns två sätt att hitta dessa:

 • Klicka på en länk med en hänvisning i Referenspanelen.

 • Klicka på en av artiklarna i innehållsförteckningen (Table of Contents) eller i rullgardinsmenyn överst på sidan.

Översikten av bibelboken visas i form av punktlistor. Klicka på plustecknet (+) för att visa punkterna i avsnittet eller minustecknet (-) för att dölja avsnittet igen.

Ordförklaringen är en lista över ord i Bibeln och dess betydelser. Om du klickar på en hänvisning till ordförklaringen (Glossary) i Referenspanelen, kommer du direkt till det uppslagsordet i ordförklaringen.

Om du kom till ordförklaringen via innehållsförteckningen (Table of Contents) eller rullgardinsmenyn kan du klicka på en bokstav i alfabetet, så kommer du till det första uppslagsordet som börjar med den bokstaven. Sedan kan du skrolla till det uppslagsord du letar efter.

I några av tilläggen kan du visa materialet på två sätt – som en bild (motsvarande samma sidor i den tryckta utgåvan av Bibeln) eller som en text med separata bilder.

 • Visa artikeln som en bild. Klicka på bilden för att öppna den i Bildvisaren. Du kan justera storleken med knapparna zooma in och zooma ut. På en pekskärm kan du zooma genom att dra ihop eller dra isär fingrarna.

 • Visa artikeln som en text med separata bilder. I den här vyn kan du klicka på länkar till bibelställen eller andra hänvisningar. Då öppnas texten i Referenspanelen.