Sjung till Jehovas ära har utökats med fem nya sånger som nu finns på jw.org.

  • 146 – ”Ni gjorde det för mig

  • 147 – ”En särskild egendom

  • 148 – ”Du gav din käre son

  • 149 – ”Vår tacksamhet för Jesus lösenoffer

  • 150 – ”Vi gör allt i tjänsten för Jehova