Nu finns orkesterinspelningar av alla sångerna i sångboken Sjung till Jehovas ära på jw.org. Jehovas vittnens församlingar kommer att använda de här inspelningarna på sina möten.