Fliken ”Bibelns praktiska värde” på jw.org har omarbetats och har nu ämneskategorier som är lättare att söka i. Det här är några av förändringarna:

  • Den nya sektionen ”Bibeln och historia” behandlar hur Bibeln har bevarats, översatts och fått stor spridning och hur nya upptäckter fortsätter bekräfta att den är historiskt korrekt.

  • Den nya sektionen ”Frid och lycka” visar hur Bibeln kan ge hjälp för att klara av press och stress i vardagen och finna frid och lycka trots svåra problem.

  • Den nya sektionen ”Bibeln och vetenskap” visar på exempel från naturen som bekräftar att Bibeln är vetenskapligt korrekt.

  • Sektionen ”Bibelfrågor” har fått ett nytt utseende så att man lättare hittar frågor om ett specifikt ämne.

  • I sektionen ”Äktenskap och familj”, som ersätter ”Par och föräldrar”, ges praktiska råd från Bibeln som kan stärka äktenskap och vara till hjälp vid barnuppfostran.