En översikt över Jehovas vittnens juridiska status i EU-länderna. (Publikationen finns inte på svenska.)