Jehovas vittnen i Uzbekistan börjar se ljust på framtiden och hoppas att myndigheterna ska ge dem laglig rätt att utöva sin tro. Igor Jurtjenko, representant för Jehovas vittnen i Uzbekistan, berättar om dialogen som man under 2013 förde med myndighetspersoner: ”Vi har märkt att diskussionen gått framåt och att myndigheterna verkar vara inställda på att göra positiva förändringar. Vi hoppas att det snart kommer att ge goda resultat.”

Abdubannob Akhmedov

Den 2 mars 2013 visade myndigheterna tecken på välvilja genom att frige Abdubannob Akhmedov, och därigenom förkortades hans sex och ett halvt år långa fängelsestraff med två år. Akhmedov är ett av tre vittnen som har dömts till fängelse för fredlig religiös verksamhet. De två andra frigavs 2012, och i nuläget sitter inga Jehovas vittnen i fängelse i Uzbekistan.

Under månaderna efter Akhmedovs frigivning inriktade sig myndigheterna på att främja mänskliga rättigheter. Den 5 juli 2013 rapporterade Uzbekistan till FN:s allmänna ländergranskning (UPR) att de var villiga att ta till sig av FN-organets rekommendationer angående religions- och trosfrihet.

Förhoppningen om att registrera nya församlingar

Det finns endast en församling av Jehovas vittnen som är officiellt registrerad i Uzbekistan. Den ligger i Tjirtjik i provinsen Tasjkent. Men det finns också många vittnen i andra delar av landet. Eftersom det inte har funnits någon möjlighet att registrera nya församlingar sedan 1996, har dessa vittnen inte något lagligt skydd och riskerar därför att åtalas när de träffas för att utöva sin religion. Jurtjenko säger: ”Vi hoppas att den konstruktiva dialogen med myndigheterna kommer att leda till ytterligare förbättringar som kan medföra att alla Jehovas vittnens församlingar blir officiellt registrerade.”

Jehovas vittnen ser fram emot möjligheten att få utöva sin religion i frihet, och de är hoppfulla om att myndigheterna i Uzbekistan snart ska tillåta att nya församlingar registreras.