Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

UZBEKISTAN

Översikt över Uzbekistan

Översikt över Uzbekistan

Jehovas vittnen fanns i Uzbekistan i årtionden innan landet blev en självständig nation 1991. År 1992 antog Uzbekistan en grundlag som garanterade grundläggande rättigheter. Men när det gäller religionsfriheten ignorerar regeringen ofta grundsatserna i den grundlagen.

Myndigheterna i Uzbekistan fortsätter att avslå laglig inregistrering av alla Jehovas vittnens församlingar, utom en i Tjirtjik. * Som ett resultat anses alla religiösa möten som Jehovas vittnen håller utanför Rikets sal i Tjirtjik vara olagliga. Polisen avbryter ofta de religiösa möten som Jehovas vittnen håller på andra platser, även de som hålls i privata hem. Myndigheter har arresterat de som närvarat och beslagtagit deras personliga tillhörigheter och religiösa litteratur. Tjänstemän har häktat en del Jehovas vittnen i flera dagar och utsatt dem för fysiska och verbala övergrepp. Några Jehovas vittnen har fått kraftiga böter, blivit fällda som kriminella och dömda till flera års fängelse för sin religiösa verksamhet. Statens vägran att bevilja inregistrering kriminaliserar i själva verket fredlig religiös verksamhet.

Jehovas vittnen fortsätter att arbeta med regeringsrepresentanter för att försöka få godkännande att inregistrera församlingar i hela Uzbekistan, särskilt i Tasjkent. Ett sådant juridiskt ställningstagande skulle, om det beviljas, ge ett visst skydd mot diskriminering och utveckla en respekt för Jehovas vittnens rätt till religionsfrihet.

^ § 3 Inregistrerades först 1994 och inregistrerades på nytt 1999.