”När ett brott förblir ostraffat känner människor att det är fritt fram att göra det som är fel.” De hatbrott som riktas mot fler och fler Jehovas vittnen i Ukraina visar att det här ordspråket stämmer. Jehovas vittnen är tacksamma att myndigheterna i Ukraina garanterar religionsfrihet, men de oroar sig över att antalet hatbrott mot dem ökar och att myndigheterna låter gärningsmännen gå ostraffade.

Fler och fler hatbrott

Sedan 2008 har 64 fall av misshandel av Jehovas vittnen i Ukraina ägt rum i samband med deras religiösa verksamhet. Sexton av överfallen begicks av ortodoxa präster.

Mellan 2008 och 2013 har 190 fall av vandalisering av Rikets salar rapporterats och dessutom 13 mordbränder. Under 2012 och 2013 fördubblades antalet vandaliseringar av Rikets salar jämfört med föregående fyra år.

Brotten har också blivit grövre än tidigare. Två Rikets salar i Donetskområdet totalförstördes i bränder under 2012. År 2013 blev två Jehovas vittnen så svårt misshandlade att de var tvungna att läggas in på sjukhus under en längre tid.

Jehovas vittnen har vänt sig till myndigheterna utan att få någon hjälp. Antingen har myndigheterna inte gjort någonting alls för att få gärningsmännen fällda, eller så har utredningarna varit för långsamma och ineffektiva.

Myndigheternas likgiltighet

Rikets sal i Horlivka i Donetskområdet efter mordbranden och vandaliseringen den 5 juni 2014.

Vandalisering. Polisen agerar för långsamt eller inte alls när ett brott anmäls. Om en anmälan trots allt tas upp väljer man att inte föra ärendet vidare eller låter det dra ut på tiden. Vid en eventuell rättslig process lyckas åklagaren inte väcka åtal, eller så får den skyldige bara ett symboliskt straff. I de 111 fall av vandalisering som anmäldes mellan 2008 och 2012 väcktes inte ett enda åtal!

Misshandel. Ofta gör polisen inte tillräckliga förundersökningar och anstränger sig inte för att hitta den skyldige. Om ärendet förs vidare leder det sällan till åtal eller påföljd. De ärenden som lett till fällande domar har inte rubricerats som hatbrott, och därför har straffen inte stått i proportion till brotten.

Den slappa hanteringen av hatbrott uppmuntrar till ytterligare våld.

Misshandeln av Alexander Tretjak

Alexander Tretjak.

Alexander Tretjak, ett 41-årigt Jehovas vittne, utsattes för ett vidrigt överfall den 26 november 2013. Han var på väg hem efter att ha deltagit i religiös verksamhet då tre män hoppade på honom och misshandlade honom brutalt i över 20 minuter. Han kunde peka ut de skyldiga: Ruslan Ivanov; Anatoli Dovgan, ett högt polisbefäl som gått i pension; och Anatolis svärson Jevgeni Ihlinski, som arbetar som trafikpolis. När Alexander lyckades fly fördes han i ilfart till sjukhuset med allvarliga skador, bland annat många djupa sår och krosskador, en allvarlig skallskada och brutet näsben.

Trots Alexanders allvarliga tillstånd valde utredaren att beskriva brottet som en ”obetydlig” kroppsskada som orsakats av tre ”okända” personer. Efter två veckor på sjukhuset skrevs han ut i förtid – annars skulle man inte kunna rubricera överfallet som ett ”ringa” brott. På grund av de allvarliga skadorna blev han inlagd igen redan nästa dag. Det blev totalt 23 dagar på sjukhus.

Nyligen väcktes åtal mot en av gärningsmännen, Ruslan Ivanov, men då hade han redan hunnit fly. Alexander är rädd att förövarna ska ge sig på honom igen. Han säger: ”Jag är övertygad om att de drevs av religiöst hat mot Jehovas vittnen och att de tänkte döda mig.”

Hur kommer myndigheterna att agera?

I Ukraina finns det mer än 150 000 Jehovas vittnen som under många år har haft nytta av religionsfriheten, och myndigheterna har tidigare hjälpt dem när de utsatts för problem. Jehovas vittnen hoppas nu att de som arbetar inom Ukrainas rättsväsen kommer att göra ordentliga utredningar av de brott som begåtts och inte tillåta att de skyldiga går ostraffade.