Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

10 JULI 2015
UKRAINA

Måltavlor för religiöst hat i östra Ukraina

Måltavlor för religiöst hat i östra Ukraina

I östra Ukraina begås religiösa hatbrott av beväpnade grupper. Sedan augusti 2014 har de fört bort och misshandlat 26 Jehovas vittnen. Det bor många Jehovas vittnen i området, och de är kända för att berätta för andra om sin tro och för att inte blanda sig i politik. Vissa som tillhör beväpnade grupper har utnyttjat den kaotiska situationen i området och verkar ha inriktat sig på vittnena. *

Våldsbrott

  • Den 21 maj 2015 grep poliser i staden Stachanov två män som var Jehovas vittnen och som båda var över 60 år. Man menade att deras religiösa verksamhet hade stört den allmänna ordningen och satte dem i fängelse under 15 dagar. Där anklagades de för spionage, och de förhördes upprepade gånger om Jehovas vittnens organisation. Andra vittnen vände sig till den lokale åklagaren för att få dem släppta, men han lyssnade inte på dem. Först sa man att deras släktingar och medtroende inte fick ha någon kontakt med dem, men sedan kunde de komma med mat, kläder och medicin tre gånger i veckan. Den ene mannen släpptes den 2 juni 2015. Den andre släpptes dagen efter och blev beordrad att lämna regionen.

  • Den 17 maj 2015 fördes fyra Jehovas vittnen med förbundna ögon och under pistolhot till den lokala milisens högkvarter i närheten av staden Novoazovsk. Under två timmar blev de misshandlade och utsatta för skenavrättningar. Man krävde att det yngsta vittnet skulle strida för deras grupp och att alla fyra skulle erkänna att den ortodoxa tron är den enda sanna. Efter en natt i ett trångt, provisoriskt fängelse släpptes vittnena på fri fot.

  • Några av de skador som två vittnen fick efter att ha blivit bortförda och misshandlade i närheten av staden Novoazovsk.

  • Den 22 januari 2015 kidnappade tre beväpnade män ett vittne på hans arbetsplats. Hans familj fick varken veta vart eller varför han blivit bortförd. Under tiden som fånge fick han vid upprepade tillfällen förklara sin neutrala hållning i politiska frågor. Han släpptes efter nio dagar.

  • Den 9 augusti 2014 blev två vittnen bortförda av en beväpnad man som tillhörde den lokala milisen i staden Stachanov i Luhanskområdet. Under sex dagar hölls de fångna och utsattes för upprepad misshandel, hot om stympning och skenavrättningar. De fick varken tillräckligt med mat och vatten eller tillgång till rena kläder och läkarvård. Gärningsmännen försökte tvinga vittnena att avsäga sig sin tro, läsa upp den ortodoxa trosbekännelsen och vörda ikoner, vilket visade att bortförandet hade religiösa motiv. Trots den grymma behandlingen vägrade vittnena att kompromissa.

Jehovas vittnen lever enligt sin tro och vägrar att ge ekonomiskt, moraliskt eller militärt stöd till någon sida i den väpnade konflikten i Ukraina. Beväpnade grupper har angripit vittnena på grund av deras neutrala hållning och för att de inte bekänner sig till den ortodoxa kyrkan. Målet med de brutala övergreppen är att tvinga dem att avsäga sig sin tro.

Uthållighet under förföljelse

På grund av den rådande maktkampen kan Jehovas vittnen inte få rättslig hjälp i området. De har rapporterat våldsbrotten som nämnts här och liknande händelser till det internationella samfundet, bland annat till FN:s särskilda rapportör för tortyrfrågor.

Oavsett vad Jehovas vittnen i östra Ukraina kan komma att utsättas för, är de beslutna att vara fortsatt neutrala. De fortsätter utöva sin tro under diskreta former. Och de har inte förlorat hoppet om att de lokala myndigheterna ska försvara den grundläggande mänskliga rättigheten till religionsfrihet.

^ § 2 Jurij, som är på bild i början av artikeln, har flera gånger blivit misshandlad av beväpnade män för att han är ett Jehovas vittne. Vid ett tillfälle stoppade de honom på gatan när han var på väg hem från ett religiöst möte, och vid två andra tillfällen gav de sig på honom i hans hem. De krävde att han skulle avsäga sig sin tro och inte längre predika eller gå på vittnenas möten.