Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

13 DECEMBER 2016
UKRAINA

Jehovas vittnens möteslokaler ockuperas i Donetsk- och Luhanskområdena i Ukraina

Jehovas vittnens möteslokaler ockuperas i Donetsk- och Luhanskområdena i Ukraina

Donetskområdet

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • Slutet av juni 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal på Viljamsa Akademikagatan 3 A. De stjäl elektronisk utrustning och byter ut låsen och använder lokalen som militärbarack.

 • 13 april 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

Horlivka Akademika Korolovagatan 75

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 juli 2014. Beväpnade män ockuperar Rikets sal. Man använder lokalen som militärbarack och ammunitionsförråd tills man överger den i september 2014. Vittnena börjar då hålla sina möten där igen.

 • 12 oktober 2014. Beväpnade män avbryter ett religiöst möte som hålls i Rikets sal. Alla närvarande beordras att upphöra med sin religiösa verksamhet. Männen säger att den enda religion som är tillåten i området är den ortodoxa kyrkan och att de snart ska ”göra sig av med alla Jehovas vittnen”. Milisen använder lokalen som militärbarack.

Donetsk Karamzinagatan 10

DONETSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 13 augusti 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal och börjar använda den som militärbarack.

 • 19 augusti 2014. Männen stjäl ljudanläggningen och överger lokalen. Efter det börjar vittnena hålla sina möten där igen.

 • 18 oktober 2014. Representanter för den fjärde oplotbataljonen kommer till Rikets sal efter att ett religiöst möte avslutats. De meddelar vittnena att byggnaden ska beslagtas.

 • 18 november 2014. Beväpnade män kräver att vittnena ska skriva över äganderätten för Rikets sal till befälhavarens administration i Petrovskyj- och Kirovskyjdistrikten. Byggnaden används som militärbarack.

Horlivka Hertsenagatan 4

HORLIVKA – Civila ockuperar Rikets sal.

 • 30 september 2014. En lokal tv-station intervjuar den ”nye ägaren” till Rikets sal, som berättar att lokalen tagits ifrån Jehovas vittnen. Nu ska man hålla boxningslektioner där i stället. Sedan 2013 har Rikets salen vid ett flertal tillfällen vandaliserats och utsatts för brandattentat. Senaste gången någon försökte bränna ner byggnaden var den 5 juni 2014.

DONETSK– Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 26 oktober 2014. Beväpnade män från Folkrepubliken Donetsks sjachtarbataljon bryter sig in i Rikets sal. Lokalen används som militärbarack.

Zjdanivka Komsomolskagatan 14

ZJDANIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 27 oktober 2014. Män från Horlivkas milisgrupp ockuperar Rikets sal och hänvisar till en order från en befälhavare. Underbefälet meddelar att alla samfund förutom den ortodoxa kyrkan är förbjudna.

 • 21 november 2014. Befälet för en annan väpnad grupp meddelar Jehovas vittnen att han nu tagit över kontrollen och att hans underordnade omedelbart ska få tillgång till Rikets sal.

 • 20 november 2015. De beväpnade männen överger byggnaden och Jehovas vittnen tar över den igen.

Telmanovo Pervomajskagatan 112

TELMANOVO – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 4 november 2014. Beväpnade män bryter sig in i byggnaden och placerar ut beväpnade vakter.

 • 11 december 2014. Milisgruppen börjar förvara ammunition i byggnaden och använda den som militärbarack.

Makiïvka Petjerskagatan 17

MAKIÏVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal men överger den senare.

 • 5 november 2014. Beväpnade män från rusbataljonen bryter sig in i Rikets sal. De beordrar vittnena att lämna över nycklarna och att aldrig komma tillbaka. Dagen efter plockar underbefälet ner skylten på Rikets sal och sätter i stället upp bataljonsfanan.

 • 26 november 2014. Bataljonen överger byggnaden.

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal, överger den och ockuperar den senare igen.

 • 29 november 2014. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal på Vittjyznjanagatan 105 A och meddelar de vittnen som är där att de beslagtar byggnaden. En av männen meddelar att myndigheterna i Folkrepubliken Donetsk enbart tillåter den ortodoxa kyrkan. Beväpnade män placeras ut, och vittnena förbjuds att komma tillbaka. Dagen efter överger männen byggnaden.

 • 22 juli 2016. Beväpnade män tar sig åter in i byggnaden och beordrar alla närvarande att omedelbart lämna den. Byggnaden söks sedan igenom.

Zuhres Tjernjachovskohogatan 1

ZUHRES – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 20 december 2014. Befälhavaren i byn meddelar att han beslagtagit Rikets sal. Han beordrar vittnena att ge honom nycklarna och att aldrig komma tillbaka.

 • 19 april 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

DONETSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 1 februari 2015. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal. De kräver att vittnena lämnar över nycklarna och att milisgruppen ska ha äganderätten till lokalen så länge kriget pågår.

 • 29 februari 2016. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen men kräver en renovering innan den kan användas för religiösa möten igen.

JENAKIJEVE – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 3 mars 2015. Beväpnade män kräver att Jehovas vittnen lämnar över nycklarna till Rikets sal så att de kan använda den som militärbarack.

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 25 juli 2016. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal på Simferopolskagatan 9 och meddelar att endast tre religioner är tillåtna i området och att de tänker ”upplösa Jehovas vittnen”.

Luhanskområdet

Antratsyt Komunarskagatan 4

ANTRATSYT – Civila ockuperar Rikets sal.

 • September 2014. Två gånger under månaden bryter sig okända gärningsmän in i Rikets sal. De stjäl elektronisk utrustning och skriver ”Ortodoxa kosacker!” på väggen.

 • 25 september 2014. En lokal tv-station rapporterar att Jehovas vittnens Rikets salar har beslagtagits för att kunna användas som förskolor och liknande.

 • Maj 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

Rovenki Dzerzjynskohogatan 84 A

ROVENKI – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 23 september 2014. Beväpnade män från S:t George-bataljonen bryter sig in i Rikets sal och förbjuder vittnena att återvända. Lokalen används som militärbarack.

 • Augusti 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

PEREVALSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 november 2014. Militärhögkvarterets biträdande chef kommer in i Rikets sal tillsammans med beväpnade män och meddelar de vittnen som är där att byggnaden ska användas som matsal. Han säger: ”Nu är det kört för Jehovas vittnen.” Sedan säger han att vittnena inte längre kan fortsätta med sin religiösa verksamhet.

Krasnyj Lutj Radjanskagatan 37

KRASNYJ LUTJ – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 december 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal. De placerar ut beväpnade vakter och ställer militärfordon på tomten.

BRJANKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 26 mars 2015. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal. De tar med sig alla möbler och byter ut skylten på Rikets sal mot en där det står ”Donkosackernas mäktiga armé”.

 

Ta reda på mer

MÖTEN

Vad händer på Rikets sal?

Ta en titt på vad som händer där inne.