Donetskområdet

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • Slutet av juni 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal på Viljamsa Akademikagatan 3 A. De stjäl elektronisk utrustning och byter ut låsen och använder lokalen som militärbarack.

 • 13 april 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

Horlivka Akademika Korolovagatan 75

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 juli 2014. Beväpnade män ockuperar Rikets sal. Man använder lokalen som militärbarack och ammunitionsförråd tills man överger den i september 2014. Vittnena börjar då hålla sina möten där igen.

 • 12 oktober 2014. Beväpnade män avbryter ett religiöst möte som hålls i Rikets sal. Alla närvarande beordras att upphöra med sin religiösa verksamhet. Männen säger att den enda religion som är tillåten i området är den ortodoxa kyrkan och att de snart ska ”göra sig av med alla Jehovas vittnen”. Milisen använder lokalen som militärbarack.

Donetsk Karamzinagatan 10

DONETSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 13 augusti 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal och börjar använda den som militärbarack.

 • 19 augusti 2014. Männen stjäl ljudanläggningen och överger lokalen. Efter det börjar vittnena hålla sina möten där igen.

 • 18 oktober 2014. Representanter för den fjärde oplotbataljonen kommer till Rikets sal efter att ett religiöst möte avslutats. De meddelar vittnena att byggnaden ska beslagtas.

 • 18 november 2014. Beväpnade män kräver att vittnena ska skriva över äganderätten för Rikets sal till befälhavarens administration i Petrovskyj- och Kirovskyjdistrikten. Byggnaden används som militärbarack.

Horlivka Hertsenagatan 4

HORLIVKA – Civila ockuperar Rikets sal.

 • 30 september 2014. En lokal tv-station intervjuar den ”nye ägaren” till Rikets sal, som berättar att lokalen tagits ifrån Jehovas vittnen. Nu ska man hålla boxningslektioner där i stället. Sedan 2013 har Rikets salen vid ett flertal tillfällen vandaliserats och utsatts för brandattentat. Senaste gången någon försökte bränna ner byggnaden var den 5 juni 2014.

DONETSK– Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 26 oktober 2014. Beväpnade män från Folkrepubliken Donetsks sjachtarbataljon bryter sig in i Rikets sal. Lokalen används som militärbarack.

Zjdanivka Komsomolskagatan 14

ZJDANIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 27 oktober 2014. Män från Horlivkas milisgrupp ockuperar Rikets sal och hänvisar till en order från en befälhavare. Underbefälet meddelar att alla samfund förutom den ortodoxa kyrkan är förbjudna.

 • 21 november 2014. Befälet för en annan väpnad grupp meddelar Jehovas vittnen att han nu tagit över kontrollen och att hans underordnade omedelbart ska få tillgång till Rikets sal.

 • 20 november 2015. De beväpnade männen överger byggnaden och Jehovas vittnen tar över den igen.

Telmanovo Pervomajskagatan 112

TELMANOVO – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 4 november 2014. Beväpnade män bryter sig in i byggnaden och placerar ut beväpnade vakter.

 • 11 december 2014. Milisgruppen börjar förvara ammunition i byggnaden och använda den som militärbarack.

Makiïvka Petjerskagatan 17

MAKIÏVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal men överger den senare.

 • 5 november 2014. Beväpnade män från rusbataljonen bryter sig in i Rikets sal. De beordrar vittnena att lämna över nycklarna och att aldrig komma tillbaka. Dagen efter plockar underbefälet ner skylten på Rikets sal och sätter i stället upp bataljonsfanan.

 • 26 november 2014. Bataljonen överger byggnaden.

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal, överger den och ockuperar den senare igen.

 • 29 november 2014. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal på Vittjyznjanagatan 105 A och meddelar de vittnen som är där att de beslagtar byggnaden. En av männen meddelar att myndigheterna i Folkrepubliken Donetsk enbart tillåter den ortodoxa kyrkan. Beväpnade män placeras ut, och vittnena förbjuds att komma tillbaka. Dagen efter överger männen byggnaden.

 • 22 juli 2016. Beväpnade män tar sig åter in i byggnaden och beordrar alla närvarande att omedelbart lämna den. Byggnaden söks sedan igenom.

Zuhres Tjernjachovskohogatan 1

ZUHRES – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 20 december 2014. Befälhavaren i byn meddelar att han beslagtagit Rikets sal. Han beordrar vittnena att ge honom nycklarna och att aldrig komma tillbaka.

 • 19 april 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

DONETSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 1 februari 2015. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal. De kräver att vittnena lämnar över nycklarna och att milisgruppen ska ha äganderätten till lokalen så länge kriget pågår.

 • 29 februari 2016. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen men kräver en renovering innan den kan användas för religiösa möten igen.

JENAKIJEVE – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 3 mars 2015. Beväpnade män kräver att Jehovas vittnen lämnar över nycklarna till Rikets sal så att de kan använda den som militärbarack.

HORLIVKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 25 juli 2016. Beväpnade män tar sig in i Rikets sal på Simferopolskagatan 9 och meddelar att endast tre religioner är tillåtna i området och att de tänker ”upplösa Jehovas vittnen”.

Luhanskområdet

Antratsyt Komunarskagatan 4

ANTRATSYT – Civila ockuperar Rikets sal.

 • September 2014. Två gånger under månaden bryter sig okända gärningsmän in i Rikets sal. De stjäl elektronisk utrustning och skriver ”Ortodoxa kosacker!” på väggen.

 • 25 september 2014. En lokal tv-station rapporterar att Jehovas vittnens Rikets salar har beslagtagits för att kunna användas som förskolor och liknande.

 • Maj 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

Rovenki Dzerzjynskohogatan 84 A

ROVENKI – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 23 september 2014. Beväpnade män från S:t George-bataljonen bryter sig in i Rikets sal och förbjuder vittnena att återvända. Lokalen används som militärbarack.

 • Augusti 2015. Rikets salen lämnas tillbaka till Jehovas vittnen.

PEREVALSK – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 november 2014. Militärhögkvarterets biträdande chef kommer in i Rikets sal tillsammans med beväpnade män och meddelar de vittnen som är där att byggnaden ska användas som matsal. Han säger: ”Nu är det kört för Jehovas vittnen.” Sedan säger han att vittnena inte längre kan fortsätta med sin religiösa verksamhet.

Krasnyj Lutj Radjanskagatan 37

KRASNYJ LUTJ – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 5 december 2014. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal. De placerar ut beväpnade vakter och ställer militärfordon på tomten.

BRJANKA – Milisgrupp ockuperar Rikets sal.

 • 26 mars 2015. Beväpnade män bryter sig in i Rikets sal. De tar med sig alla möbler och byter ut skylten på Rikets sal mot en där det står ”Donkosackernas mäktiga armé”.