Jehovas vittnen har funnits i Ukraina i mer än 100 år. De blev lagligt inregistrerade den 28 februari 1991, kort före det att Ukraina blev självständigt.

Jehovas vittnen har blivit svårt förtryckta av både naziregimen och sovjetregimen. Den 8 april 1951 förvisade de sovjetiska myndigheterna mer än 6 100 Jehovas vittnen från västra Ukraina till Sibirien. Situationen blev något lättare efter att Ukrainas högsta domstol i juni 1965 fastställt att Jehovas vittnens litteratur är religiös och inte antisovjetisk. Myndigheterna slutade att gripa dem som läste Jehovas vittnens litteratur, men de fortsatte att fängsla Jehovas vittnen som pratade med andra om sin tro. I september 1965 fick alla Jehovas vittnen som hade blivit landsförvisade till Sibirien 1951 amnesti av regeringen. Men de flesta fick ändå inte återvända till sina hem. Svår förföljelse fortsatte ända till tidigt 80-tal.

I dag kan Jehovas vittnen samlas för att tillbe och utöva sin tro utan hinder från myndigheterna. Dessvärre blir Jehovas vittnen fortfarande utsatta för hatbrott. Attacker på både enskilda personer och möteslokaler fortgår, och myndigheterna gör inte mycket för att skydda Jehovas vittnen. I de flesta fall har de inte heller åtalat gärningsmännen. Myndigheternas handlingsförlamning har gett gärningsmännen fritt spelrum. Det tillsammans med det instabila läget i östra Ukraina har lett till att attackerna mot Jehovas vittnen har ökat.