Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

13 FEBRUARI 2015
UKRAINA

Religiösa byggnader beslagtagna i östra Ukraina

Religiösa byggnader beslagtagna i östra Ukraina

I Ukraina har väpnade grupper ockuperat flera Rikets salar (möteslokaler) som tillhör Jehovas vittnen. Byggnaderna som ockuperats finns i Donetsk- och Luhanskområdena i de östra delarna av landet, där våldsamma konflikter har rasat under många månader. De här beväpnade männen har riktat in sig på Jehovas vittnen på grund av fördomar och bristande respekt för vittnenas rätt till religions- och mötesfrihet.

Jehovas vittnen i Ukraina har kunnat utöva sin religion fritt i över 20 år. Vasyl Kobel, vid Jehovas vittnens avdelningskontor i Lviv, säger: ”Vi har regelbundet kommit tillsammans i våra möteslokaler för att läsa Bibeln och be, och vi har alltid försökt ha en positiv inverkan på samhället där vi bor. Men de senaste månaderna har oroligheterna i östra delen av landet påverkat människors liv här negativt. Det är inget undantag för Jehovas vittnen, vi drabbas också av våldet.”

Vasyl Kobel talar för alla de 150 000 Jehovas vittnen som bor i Ukraina. Tusentals vittnen har flytt krigszonen de senaste månaderna. Men de omkring 17 500 vittnen som fortfarande är kvar i Donetsk- och Luhanskområdena försöker ändå få vardagen att fungera mitt i de våldsamma striderna. Eftersom deras Rikets salar har ockuperats, har tusentals av dem inga lokaler att träffas i för sina möten. De är i stället tvungna att träffas i privata hem där det blir mycket trångt. Andra vittnen måste nu resa upp till två timmar enkel väg för att komma till sina religiösa möten.

Religiöst hat ligger bakom beslagtagandet

Det är ingen slump att Jehovas vittnens möteslokaler ockuperats, utan det är ett diskriminerande angrepp riktat mot dem och deras tro. Ledaren för en av de väpnade grupperna förklarade att hans mål är att ”göra sig av med alla Jehovas vittnen”, eftersom han anser att den ortodoxa kyrkan är den enda tillåtna religionen i området. En annan ledare sa: ”Nu är det kört för Jehovas vittnen.” Trots de här hoten är Jehovas vittnen beslutna att fortsätta sin verksamhet i hela Ukraina.

Även om inget Jehovas vittne har skadats under de här angreppen, så hotas deras säkerhet och rätt att fritt komma tillsammans med medtroende. Vid ett tillfälle stormade beväpnade män in mitt under ett möte i Horlivka i Donetskområdet. Alla i möteslokalen, däribland barn och äldre, blev mycket rädda. Vid ett annat tillfälle blev vittnena chockade när de kom till sin möteslokal och upptäckte att låsen hade bytts ut och att lokalen nu användes som militärbarack.

Vad man gör åt problemet

Vasyl Kobel säger: ”Avdelningskontoret i Lviv har varit i kontakt med flera regeringsdepartement och andra myndighetspersoner och informerat dem om att vår egendom beslagtagits illegalt. Det gör myndigheterna uppmärksamma på att vi inte på något sätt kan påverka det som pågår där i byggnaderna eller ockupanternas handlingssätt.” Utöver det har avdelningskontoret gett ansvariga män i Jehovas vittnens församlingar i Donetsk- och Luhanskområdena anvisningar om att göra allt de kan för att värna om församlingsmedlemmarnas säkerhet. De har blivit påminda om att liv är värdefullare än byggnader och att det inte är värt att vidta några åtgärder som kan utsätta något enskilt Jehovas vittne för fara.

På grund av oroligheterna i landet kan Jehovas vittnen för närvarande inte återfå sina Rikets salar på laglig väg. Men trots de svårigheter som det innebär för dem att de blivit av med sina möteslokaler, är de fast beslutna att fortsätta sin religiösa verksamhet. De ser fram emot när de får tillbaka sina byggnader, så att de återigen kan komma tillsammans med sina medtroende i den trygghet som finns på Rikets sal.